Asin

(redirected from Asine)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Asine: Arcsin
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Asin

the seventh month of the Hindu calendar

References in periodicals archive ?
Problema naudojant tik upiu asines linijas kyla tais atvejais, kai atkarpa, interpretuotina kaip griovys, jungiasi su asine upes linija, esancia plotinio vandens telkinio viduje.
Zweitens stellt die Anrede: astutule asine ('gewitzter Esel') eine narratologische Grenzuberschreitung dar, da der narrative Adressat hier nicht den ihm gleichgeordneten Erzahler anspricht, sondern offenbar Lucius-Esel, d.
The forest users group members of Asine (Thulo Sirubari of Sindhu Palchok) for instance, have set an example by entrusting women with a decision-making and management role.
The same is true of Homer's Asine and Seferis's crucial modern equivalent.
Visas sias baznycias tarpusavyje vienija nemazai tradicionalizmo bruozu: asine struktura, halinis arba bazilikinis skerspjuvio tipas, dvislaitis stogas, eksterjero ir interjero simetrija, tradicinio varpines boksto ijungimas i bendra kompozicija, pagrindinio portalo, svieslangiu pozicija fasaduose, soniniu navu langu metrines eiles.
Taip pat abi sistemos pasizymi didesne asine deformacija: sovietiniais metais si deformacija stipriai padidejo.
A bioarchaeological study of Middle Helladic children in Asine with a comparison to Lema, with an appendix by Helena Soomer.
Pagrindinis darbo tikslas--sukurti skaitini algoritma auganeia asine gniuzdymo jega veikiamu apskrito bei kvadratinio skerspjuvio gelzbetoniniu kolonu elgsenai analizuoti.
Asine III: supplementary studies on the Swedish excavations 1922-1930, fascicule 2.
Buvo tiriamas 4 mm skersmens ir 1350 mm ilgio 5 kN asine jega itempto plieninio lyno fragmentas su isoriniame jo sluoksnyje nutrukusiomis vielomis ir ant tiriamojo lyno fragmento, 495 mm atstumu nuo kairiojo lyno laikiklio, nejudamai pritvirtinto 4 mm skersmens ir 50 mm ilgio lyno fragmentas su 10 mm ilgio nutrukusia viela.
STR metodikoje asine jega nustatoma paprastai--padalinus kolonoje veikiancia jegu vienodai abiem juostoms, o pagal EC3 metodika reikia skaiciuoti: slyties standi [S.
Veikiant monolitines strukturos sija didziausia leistinaja sraigtines poros asine 70 N jega, platforma pasislinks 94,65 [micro]m, modeliuojant skaitiniu metodu.
Plieninio strypo, iklijuoto medienoje ir apkrauto asine gniuzdymo ar tempimo jega, charakteristine laikomoji galia, remiantis EC 5, nustatoma pagal sia formule: