Argentina

(redirected from Ariannin)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Argentina

References in periodicals archive ?
Gyda'r ail gafodd e yn Yr Ariannin, ar ol 357km o rasio cystadleuol, colli o 0.
Ond yn ystod ymweliad dwytha Cymru a'r Ariannin yn 2006, chwaraewyd un o'r gemau prawf ym Mhorth Madryn.
Mae'r tensiwn diplomyddol sydd wedi cynyddu rhwng yr Ariannin a Phrydain yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi atgyfodi atgofion i'r rhai a fu yno.
Ac yn y rhaglen Cadair Dic Nol i'r Gaiman nos Lun, 1 Awst, cawn glywed pam yr oedd y ffarmwr o fferm yr Hendre, Blaenannerch mor benderfynol bod pobl y Wladfa ym Mhatagonia, Yr Ariannin yn cael y Gadair yn ol a chawn ddilyn taith ei deulu gyda'r Gadair i ardal y Gaiman.
Yr wythnos nesaf (20 Awst) bydd Y Bala yn croesawu Caerfyrddin fel rhan o benwythnos llawn o chwaraeon a fydd yn cynnwys y gm rygbi fyw rhwng Cymru a'r Ariannin.
Mae Elfyn Evans wedi bod yn cystadlu ar lefel ucha'r gamp eleni ac wedi llwyddo i orffen ar y podiwm ddwywaith; trydydd yn yr Ariannin ac ail yn Ffrainc.
All y maswr talentog Matthew Morgan a sgoriodd 19 pwynt yn erbyn yr Ariannin yr wythnos diwethaf sbarduno'r Cymry ifanc i fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidalwyr unwaith eto?
Ac mae un a holwyd ym 1974 - William Davies, yn son sut am eu rhesymau dros adael, yn cynnwys awydd llywodraeth yr Ariannin i wneud y Cymry'n Archentwyr, a fyddai wedi golygu diwedd ar addysg Gymraeg, rhywbeth a oedd wedi ffynnu ers cychwyn Y Wladfa yn 1865.
Yn gynharach yn y tymor, llwyddodd Elfyn, y gyrrwr 26 mlwydd oed o Ddolgellau, i orffen yn drydydd yn yr Ariannin.
Ifor ap Glyn (prif lun) IFOR AP GLYN DATHLU CYFOETH TAFODIEITHOEDDEIN GWLAD Rygbi: Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd 2011: Ariannin v Cymru (S4C, 4.
Mae hyfforddwr Awstralia, Michael Cheika wedi cryfhau sgrym y Wallabies a fu'n wendid, a hyd yn oed yn destun gwawd, cyn iddo ddod a Mario Ledesma, cyn-fachwr yr Ariannin, i'r camp fel hyfforddwr y blaenwyr.
Ond Marta Lubos a Nahuel Prez Biscayart, y ddau actor o'r Ariannin aeth hi i mi.
Yn gynharach yn y tymor, llwyddodd Elfyn Evans , y gyrrwr 26 mlwydd oed o Ddolgellau, i orffen yn drydydd yn yr Ariannin.
Mae Dewi Prysor hefyd yn adrodd hanes siomedigaethau'r timau fethodd ar y funud ola' ennill drwodd i dri thwrnamaint Cwpan y Byd - 1978 yn yr Ariannin, 1982 yn Sbaen a 1994 yn yr Unol Daleithiau ac i Euro 2004 ym Mhortiwgal.
Ferfain yr Ariannin (Verbena bonariensis; Argentina vervain) ydi planhigyn arall sy'n dda i ddenu gl|ynnod byw i'r ardd yn ogystal 'r lafant a mintys y creigiau (Origanum vulgare; marjoram).