Argentina

(redirected from Ariannin)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Argentina

References in periodicals archive ?
Mae'r tensiwn diplomyddol sydd wedi cynyddu rhwng yr Ariannin a Phrydain yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi atgyfodi atgofion i'r rhai a fu yno.
Wedi iddyn nhw drechu De Affrica yn Washington DC y penwythnos blaenorol, fe gafodd tim arbrofol Cymru fuddugoliaeth wych o 23 bwynt i 10 dros Yr Ariannin yn San Juan penwythnos diwethaf.
Yr wythnos nesaf (20 Awst) bydd Y Bala yn croesawu Caerfyrddin fel rhan o benwythnos llawn o chwaraeon a fydd yn cynnwys y gm rygbi fyw rhwng Cymru a'r Ariannin.
Wedi mudo i'r Ariannin, fe symudodd y teulu wedyn i Awstralia, pawb ond Roberto.
Highlights of the first test is on Sunday, 10 June, 8.00pm on Clwb Rygbi Rhyngwladol: Yr Ariannin v Cymru on S4C.
All y maswr talentog Matthew Morgan a sgoriodd 19 pwynt yn erbyn yr Ariannin yr wythnos diwethaf sbarduno'r Cymry ifanc i fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidalwyr unwaith eto?
Ychwanega cyn-gapten y Dreigiau: "Dwi'n meddwl y bydd yr Ariannin yn cicio mwy a rhoi pwysau ar Hallam Amos os bydd e'n chwarae fel cefnwr.
Clwb Rygbi Rhyngwladol: Yr Ariannin v Cymru S4C, 8pm Yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn De Affrica yr wythnos diwethaf, fe fydd tim Cymru yn teithio o Washington i San Juan yn Yr Ariannin ar gyfer y cyntaf o ddau brawf yn erbyn y Piwmas.
Ifor ap Glyn (prif lun) IFOR AP GLYN DATHLU CYFOETH TAFODIEITHOEDDEIN GWLAD Rygbi: Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd 2011: Ariannin v Cymru (S4C, 4.50pm) Dilynwch ymgyrch carfan dan 20 Cymru ym Mhencampwriaeth Ieuenctid y Byd 2011 yn fyw ar S4C.
Mae eraill yn fwy anghyffredin, fel yr un o'r Ariannin a'r un o'r India.
Ar ol gorffen yn ail ar ddau achlysur yn nhymor Pencampwriaeth Rali'r Byd eleni hyd yn hyn, yn Yr Ariannin ac yn y rali ddiwethaf yn Y Ffindir, mae'r gwr sy'n hanu o Ddolgellau yn y chweched safle ym mhencampwriaeth y gyrwyr wedi naw ras.
A diawcs, roedd Duffy'n dda iawn, ac roedd Mam wedi gwirioni efo hi, 'Roedd hi'n goleuo'r ffilm rhywsut.' Ond Marta Lubos a Nahuel Prez Biscayart, y ddau actor o'r Ariannin aeth hi i mi.
BYDD cymunedau Cymreig Patagonia yn ymestyn croeso arbennig i dim rygbi Cymru a'u cefnogwyr yn ystod eu taith i'r Ariannin y flwyddyn nesaf.
Gwelwyd yno 250 o gystadleuwyr o 30 gwlad, rhai wedi teithio o wledydd cyn belled a'r Ariannin, Canada, Awstralia a Siapan.
Ferfain yr Ariannin (Verbena bonariensis; Argentina vervain) ydi planhigyn arall sy'n dda i ddenu gl|ynnod byw i'r ardd yn ogystal 'r lafant a mintys y creigiau (Origanum vulgare; marjoram).