References in periodicals archive ?
Nad olid taiesti kodunenud Argentiina mentaliteediga mis lahtub utelusest "Kaval mees tombab lollil naha ule korvade" (mees, sund 1931).
Meid hoiatati nende isikute eest nii USA Eriteenistusest kui ka Argentiina Sojavae Julgeolekust.