Argasidae


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Argasidae: hard tick, tick bite, Soft ticks
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Argasidae

References in periodicals archive ?
Ixodidae ve argasidae ailesinin morfolojik ve biyolojik ozellikleri farklidir.
Hallmark Family Species Acarina Parthenogenesis Argasidae Ornithodorus spp.
Argasidae ailesi keneler cok kisa surelerde cok miktarda kan emip doyarlarken, Ixodidae ailesindeki kenelerin doymasi icin ise birkac gun ile birkac hafta arasinda sure gerekmektedir.
Keneler, artropodlarin; acarina sinifi altinda metastigmata dizisi ixodidae ust ailesinde ixodidae ve argasidae ailelerinin uyeleridir.
The ticks implicated in the four tick-borne illnesses outlined above belong to the Ixodidae (hard ticks) family as opposed to the soft tick Argasidae family.