amiodarone

(redirected from Amiodaron)
Also found in: Dictionary, Medical.
Related to Amiodaron: verapamil
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for amiodarone

an antiarrhythmic drug (trade name Cordarone) that has potentially fatal side effects and is used to control serious heart rhythm problems only when safer agents have been ineffective

References in periodicals archive ?
Amiodaron, yasami tehdit eden akut aritmilerin tedavisinde gunumuzde kullanilmakta olan yuksek etkinlige sahip bir ilactir.
DEGISIM (POMPA desteklemek YETMEZLIGI) * Hekimin * Yeterli onerdigi oksijenasyon (amiodaron saglamak gibi) tedaviler * Solunum hazirlandi ve sikintisi uygulama bulgulari sirasinda azaltmak hasta gozlendi.
Tasikardi durmayinca 10 mg/kg/ saat, amiodaron infuzyonuna cevap alinmayinca 2 defa daha 5 m/kg/ saat'lik ilave yukleme ile total yukleme dozu 20 mg/kg'a tamamlandiktan sonra, 10 mg/kg/gun seklinde idame tedavisine gecildi.
Dislama kriterleri, bilinen koroner arter hastaligi (KAH), hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), bozulmus glukoz intoleransi, renal ve hepatik yetmezligi ve kronik inflamatuar hastaligi olanlar, pituiter ve hipotalamik bozuklugu, santral hipotiroidi, tiroidektomiye veya radyoaktif iyot tedavisine bagli hipotiroidisi olanlar, tiroid hormonlarini etkileyen (propiltiyourasil, metimazol, L tiroksin, glukokortikoid, lityum, amiodaron, propranolol) ilac kullananlar, antihiperlipidemik ilac, asetil salisilik asit ve hormon replasman tedavisi alanlar olarak belirlendi.
Bunlar; cevresel faktorler (allerjenler, kuru hava, ruzgar, bilgisayar kullanimi, sigara icimi), peri/post menapozal donem ve hormon replasman tedavisi, sistemik ilaclar (diuretikler, antihistaminikler, antihipertansifler, psikotrop ilaclar, sistemik isotretionin, amiodaron, kolesterol dusuruculer), topikal ilaclar (prezervan iceren suni gozyasi, antiglokomatoz damlalar), otoimmun hastaliklar, diabetes mellitus, radyasyon tedavisi, tiroid hastaligi, gecirilmis refraktif cerrahi, kontakt lens kullanimi seklinde siralanabilir.
Korneada benzer gorunum amiodaron, klorokin, indometazin ve fenotiazinler gibi bazi ilac kullanimlarina bagli olarak da gelisebilir.
CYP2C9 inhibitoru (flukonazol veya amiodaron) ve CYP3A4 inhibitoru (ketakonazol, itrakonazol ve ritonavir) in birlikte ahmi bosentanm plazma konsantrasyonu cok arttiracagindan bu ilaclarin birlikte alimi onerilmez.