amphetamine

(redirected from Amfetamin)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for amphetamine

speed

Synonyms

Synonyms for amphetamine

References in periodicals archive ?
Amfetamin: Amfetaminlerin bagimlilik ve kotuye kullanimi riskleri sebebi ile vardiyali calisma ile iliskili uykululugun tedavisinde rutin kullanimlari onerilmemekle beraber; uyandiktan sonra 5-10 mg/gun dozunda amfetamin kullanilmasinin dikkat ve uyanikligi arttirdigi dair bilgiler mevcuttur (39).
Ilaclar ve diger maddeler (kokain, amfetamin, fensiklidin, kortikosteroidler, siklosporin, takrolimus).
Ozellikle genclerde goruldugunde amfetamin ve kokain akla gelmelidir.
Antipsikotikler disinda diskineziye neden olan ilaclar; metoklopramid, amoksapin, bromokriptin, pergolid, levodopa, oral kontraseptifler, klorokin, amfetamin ve benzeri uyaricilardir.