Allium ursinum


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Allium ursinum

pungent Old World weedy plant

References in periodicals archive ?
A They are Ransoms or Wood Garlic (Allium ursinum).
Diolch yn fawr i Miriam Startin Cricieth am ei llythyr diddorol am craf y geifr (Allium ursinum; ramsons neu wild garlic).
Of course, I am referring to wild garlic, often called Ramsons but botanically named as Allium ursinum. Its beautiful foliage, reminiscent of lily of the valley in appearance but not in scent, emerges in March with the flowers showing themselves from April.
Blodyn gwyn eithriadol o dlws oedd yn tyfu dan gysgod y coed ar lan yr afon ydi craf y geifr (Allium ursinum; ramsons neu wild garlic), ac mae'r arogl yn un na fedrwch chi ddim ei anghofio ar frys.
Mae 'na ambell i arogl sydd heb fod mor wych, wrth gwrs - craf y geifr (Allium ursinum; ramsons) ydi un enghraifft sydd ag arogl nionyn cryf arno, er bod y blodau gwyn yn eithriadol o dlws.
Mi wn fod craf y geifr (Allium ursinum; ramsons), llygad y dydd (Bellis perennis; daisy), briallu (Primula vulgris; primrose) a'r eiddew i gyd wedi eu defnyddio i gael gwared 'r crwn.
Mae craf y geifr (Allium ursinum; ramsons neu wild garlic) yn darfod rwan, ac er bod digon ohono yn tyfu yn y gorllewin, dydi o ddim mor gyffredin hynny mewn mannau mwy dwyreiniol yn Ynysoedd Prydain.
Ar ochr yr afon, ger twr o gerrig a hen foncyff coeden, roedd craf y geifr (Allium ursinum; ramsons neu wild garlic) yn tyfu.
Roedd 'na hafan fechan annisgwyl dan y coed yn y fan yma a chraf y geifr (Allium ursinum; ramsons) yn tyfu, a bwtsias y gog yn plygu eu pen yn fonheddig.
Rhai ohonyn nhw ydi craf y geifr (Allium ursinum; ramsons neu wild garlic), llysiau'r wennol (Chelidonium majus; greater celandine) a phidyn y gog (Arum maculatum; cuckoo pint).