anchovy

(redirected from Alici)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to anchovy

tiny fishes usually canned or salted

Related Words

small herring-like plankton-eating fishes often canned whole or as paste

References in periodicals archive ?
Sivi nitrojen, yuzeysel dermabrazyon, karbondioksit lazer, Er-YAG lazer ile soyulan alici sahaya bu ornekler nakledilir (49).
Cocuk, toplumsal guclerin boyundurugu altinda olan edilgen bir alici degildir, kendini 'etkin bir sekilde toplumsallastirir'.
Allojenik HSCT'de hematopoetik kok hucre donoru alici ile akraba olabilir veya olmayabilir ve alici ile vericinin insan lokosit antijeni (HLA) ozdes, HLA uyumsuz veya HLA yari uyumlu olabilir (2).
Bunun bilim adina can alici orneklerinden birisi Ankara'daki Dii Tarih Cografya Fakultesi olaylaridir (1945-1948) 0 siralarda zaten "kizil-komunist avi" gibi provokasyonlarla genglik ve ozellikle universite gencligi asiri derecede provoke edilmis, soguk savas ile baglantili Amerikanci tavir ile ortam hazirlanmisti.
Dolayisiyla; farkli kimliklerin "esit taninma"si, yalnizca insanlara gosterilmesi icabeden sayginin bir geregi degil, can alici onemi haiz temel bir ihtiyactir ayni zamanda.
Makalede en can alici soru, dini kurallarin ve cinsiyet ayirimciliginin baskin oldugu bir toplumda kadin sairlerin nicin erkek begenisinin cerceveleri icinde siir yazdiklaridir.
TEM pahali, zaman alici ve deneyim gerektiren bir yontemdir.
Brown ve Ryan (12) farkindaligi, simdiki anda gerceklesen olaylara ve deneyimlere odaklanmis salt alici (receptive) dikkat olarak tarif etmektedir.
Ancak yazimizda da vurgulandigi gibi, akut flask, inici tipte felC kliniginin oldugu hastada botulizm tanisi oncelikle dusunulerek, teknik olarak mumkun olabilse bile zaman alici olan laboratuvar verilerinin sonucu beklenmeksizin antitoksin tedavisi uygulanmalidir.
Kulturde uretilebilir ancak 4-6 haftada sonuc alinabileceginden zaman alici bir yontemdir.
Cerrahi tedavi yontemlerinin yan etkileri arasinda hem donor hem de alici bolgede gecici hiperpigmentasyon ve daha nadir olmakla birlikte donor alanda Koebner fenomenine bagli depigmentasyon sayilabilir.