alginic acid

(redirected from Alginin)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for alginic acid

a gum used especially as a thickener or emulsifier

Synonyms

Related Words

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
Primer gorme korteksi olan V1 alaimndaki yaralanmalar gorsel alginin bitmesine neden olur.
baska yerlerde ne kadar yoksulsaniz suyun fiyati o kadar yuksek, kalitesi de o kadar dusuktur ..." Yalniz basina bu alinti bile yoksullukla ilgili alginin ne kadar duzeysiz ve ironik oldugunu gozler onune sermektedir.
The deterioration of commercial relations between the United States and Germany in the years before the First World War led to interest in using different natural resources, such as some kelps (Phaeophyceae), mainly Macrocystis pyrifera, to supply potash and iodine in time of war, as well as some secondary products like acetone and alginin. This production only lasted the duration of the war (1914-1918), but it was the beginning of the industrial extraction of algins some years after (1929).
(44) Alman-Ingiliz yakinlasmasinin Berlin-Roma mihverine ya da Londra-Paris arasindaki iyi iliskilere zarar verebilecegi seklinde bir alginin olusmamasi gerektigini belirtirken Versay diktasinin hatalarinin duzeltilmesi gerektiginin altini ciziyordu.
Moss, endustrilesme surecinin de evlilik yasina dair algida etkili oldugunu belirtmekle birlikte, bu alginin toplumun kulturel yapisinda mevcut bulundugunu belirtmektedir.
Ornegin, kadina iliskin toplumsal alginin temellerini felsefe klasikleri uzerinden inceleyen Okin (1979: 8-11), siyaset felsefesi klasikleri icerisinde kadindan bahsedilmedigini, dusunurlerin uzerine konustuklari "insan"in erkek oldugunu belirtmektedir.
Koni hucrelerinin farkli renkleri degil, farkli dalga boyundaki isik enerjisini algiladigi ve bu alginin cesitli zihinsel surecler sonucunda kiside renk hissi olusturdugu dusunulmektedir.
Bu calismanin sonucu olarak, arastirmanin alt problemleri olan calisma yasami, toplumsal yasam, evlilik yasami, aile yasami ve cinsellige iliskin, katilimci universite ogrencilerinin kadina yukledikleri toplumsal cinsiyet rolleri, hem esitlikci hem de geleneksel olmasina ragmen geleneksel alginin hala daha varligini surdugu ortaya cikmistir.