aldosterone

(redirected from Aldosteron)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to aldosterone

a corticosteroid hormone that is secreted by the cortex of the adrenal gland

Related Words

References in periodicals archive ?
Bu grup hastalar uzerinde beta blokerler ile yapilmakta olan 'Beta-blocker in heart failure with normal left ventricular ejection fraction (beta-PRESERVE)' ve spiranolakton ile yapilmakta olan 'Treatment of preserved cardiac function heart failure with an aldosteron antagonist (TOPCAT)' calismalari halen devam etmektedir (21, 22).
Olgumuzun serum albumin, plazma renin ve aldosteron duzeyleri normal sinirlarda bulunsa da, idrar sodyum atiliminin alt sinira yakin, hafif azalmis olmasi yukaridaki mekanizmalarin odem gelisiminde rol oynamis olabilecegini aklimiza getirdi.
Buyuk cocuklarda elektrolit bozuklugunun daha fazla aldosteron salinimi ve disaridan daha kolay tuz alimi ile karsilanmasi, bu yas grubunda hastaligin daha az tespit edilmesine sebep olmaktadir.
Adrenal kitle suphesi olan olgularda kadin seks hormonlari, erkek seks hormonlari, tiroid fonksiyon testleri, plazma adrenokortikotrofik hormon (ACTH), kortizol, androsteneidon, dihidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S), 17-alfa-hidroksi progesteron, aldosteron, plazma renin aktivitesi, metanefrin, normetanefrin, idrarda katekolamin (adrenalin, noradrenalin, vanilmandelik asit) duzeyleri olculmus olup gerekli durumlarda deksametazon supresyon testi uygulanmistir.
Psodohipoaldoste-ronizmin karakteristik bulgulari hiponatremi, hiperkalemi, metabolik asidoz, yuksek aldosteron ve renin duzeyidir.
Kortizol ve aldosteron biyosentez yollarinin kapanmasi androjen sentezinin artmasina neden olur.
Diuretik direnci saptanilan olgularda ise dusuk doz diuretik kombinasyonlarinin (tiyazidler veya aldosteron antagonistleri) tek ilacin yuksek dozundan daha etkili oldugu bildirilmektedir (8).