Alca torda


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Alca torda: Razorbills
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Alca torda

black-and-white northern Atlantic auk having a compressed sharp-edged bill

Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
| Mae Ynys Lawd yn un o'r mannau mwyaf hygyrch i weld adar mor fel y pal (Fratercula arctica; Puffin, uchod) y llurs (Alca torda; Razorbill, islaw).
Mitochondrial control region structure and single site heteroplasmy in the razorbill (Alca torda; Aves).
Ar hyn o bryd wrthi'n cyrraedd yn ol mae'r adar mor fel y gwylogod (Uria aalge) a'r llursod (Alca torda) ac erbyn hyn maen nhw'n dychwelyd yn ddyddiol i'r creigiau serth, dramatig sydd 'na yn Ynys Lawd.
A total of 2465 seabirds, including common murres (Uria aalge), razorbills (Alca torda), and puffins (Fratercula arctica) that beached in the northwestern part of Spain after the "Prestige" oil spill on 19 November 2002 were examined.
In this paper, we test predictions 1 and 2 of the Ydenberg model for Thick-billed Murres Uria lomvia and Razorbills Alca torda, two of three species of "intermediate" alcids.