Swansea

(redirected from Abertawe)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Swansea

a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel

Related Words

References in periodicals archive ?
Mae'r rhaglen yn creu darlun o wraig benderfynol a digyfaddawd gyda'i holl fryd ar wneud y gorau i'r rhai yr oedd hi'n eu cynrychioli boed yn lowyr a'u teuluoedd neu yn etholwyr Dwyrain Abertawe.
Major organization : ABERTAWE BRO MORGANNWG UNIVERSITY HEALTH BOARD
We urge the hospital and Abertawe Bro Morgannwg University Health Board to take urgent action to reduce waiting-times.
Nod yr adduned gyda Dinas a Sir Abertawe yw datblygu a gwella cyfleoedd i hyrwyddo llewyrch Rhanbarth Dinas Bae Abertawe lewyrchus a gwireddu dyheadau'r Cyngor ynghylch adfywio'r ddinas a dyheadau'r Brifysgol, mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru, i ddatblygu Ardal Arloesi'r Glannau PCYDDS yn ardal SA1 y ddinas.
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, which covers Swansea, Port Talbot and Bridgend, said it was delighted with the response, with around 1,200 children vaccinated across four sites.
Welais i ddim o Huw, gwaetha'r modd, wrth i mi roi sgwrs yn ddiweddar yn Galerie Simpson, oriel gelf ar y Sryd Fawr yn Abertawe ond roedd Jane Simpson, perchennog yr oriel yn uchel ei chloch wrth ganmol gweledigaeth a chymorth Huw.
Aneurin Bevan UHB (PS596,000), Betsi Cadwaladr (PS2,391,000), Cardiff and Vale (PS4,692,000), Cwm Taf (PS2,017,000), Hywel Dda (PS2,176,000), Powys (PS1,037,117) and Abertawe Bro Morgannwg (PS5,113,000) made up the health board spend.
Total quantity or scope: Maintenance of Fire and Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Abertawe sydd wedi cael y canlyniadau gorau yn y blynyddoedd diwethaf hefo deg buddugoliaeth allan o bymtheg yn y gemau Varsity.
Trydydd: Band Pres Ystradgynlais, Cwm Tawe, Abertawe.
MAE Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn pennu'r camau cynllunio nesaf ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe a fydd yn cael ei sefydlu yn ardal SA1 y ddinas.
The 15 suspended nurses, based in the Abertawe Bro Morgannwg Health Board region, include three who have been charged by South Wales Police following allegations of neglect.
Maintenance of Fire & Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Y Clwb Rygbi: Prifysgol Caerdydd v Prifysgol Abertawe (S4C, 7.
Dinas Abertawe oedd a'r fraint o gynnal y gemau, gan groesawu 560 o athletwyr o 37 o wledydd i gystadlu mewn ugain o gampau gwahanol.