Swansea

(redirected from Abertawe)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Swansea

a port city in southern Wales on an inlet of the Bristol Channel

Related Words

References in periodicals archive ?
In a statement, Healthcare Inspectorate Wales said: "Healthcare Inspectorate Wales is to undertake an independent review of how Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (ABMUHB) handled the employment of, and allegations made against, Kris Wade.
Dywedodd John Hartson, "Fe wnaeth Abertawe orffen y tymor diwethaf ar frig y don o dan arweiniad Paul Clement.
Address : Abertawe Bro Morannwg University Health Board
Drwy weithio ar brosiectau treftadaeth pwysig fel Ty Llanelly a Neuadd y Ddinas Abertawe, mae prentisiaid wedi ennill profiad mewn sgiliau adeiladu traddodiadol, sy'n hanfodol ar gyfer llwyddiant prosiectau treftadaeth yn y dyfodol.
Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, which covers Swansea, Port Talbot and Bridgend, said it was delighted with the response, with around 1,200 children vaccinated across four sites.
Mae'r rhaglen yn creu darlun o wraig benderfynol a digyfaddawd gyda'i holl fryd ar wneud y gorau i'r rhai yr oedd hi'n eu cynrychioli boed yn lowyr a'u teuluoedd neu yn etholwyr Dwyrain Abertawe.
Major organization : ABERTAWE BRO MORGANNWG UNIVERSITY HEALTH BOARD
Nod yr adduned gyda Dinas a Sir Abertawe yw datblygu a gwella cyfleoedd i hyrwyddo llewyrch Rhanbarth Dinas Bae Abertawe lewyrchus a gwireddu dyheadau'r Cyngor ynghylch adfywio'r ddinas a dyheadau'r Brifysgol, mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru, i ddatblygu Ardal Arloesi'r Glannau PCYDDS yn ardal SA1 y ddinas.
Ond i mi, fel cefnogwr i'r Elyrch, rwy'n edrych ymlaen yn fawr at dymor newydd Abertawe a gobaith newydd hefyd gyda llencyn arall 20 oed Renato Sanches yn ymuno a'r tim, ar fenthyg.
Cwestiwn da, a'r ateb yn Abertawe yw creu rhyw fath o ardal / ganolbwynt gelfyddydol neu ddiwylliannol ar ben uchaf y Stryd Fawr, sef yr ardal rhwng y castell a'r orsaf drenau.
A Freedom of Information Request by Plaid Cymru revealed that Abertawe Bro Morgannwg University Health Board spent in excess of PS5m on consultancy fees between 2010 and 2014 - the most of any health board.
Maintenance of Fire and Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
MAE'R tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi ers 15 mlynedd a bydd modd gweld y ddau dm yn herio''i gilydd eto''r wythnos hon yn y rhaglen Y Clwb Rygbi: CP Caerdydd v CP Abertawe ar S4C.
BYDD y gem gyfeillgar rhwng Abertawe a'r cewri Serie A o'r Eidal, Sampdoria, yn cael ei darlledu yn fyw ac yn ecsliwsif ar S4C.
The 15 suspended nurses, based in the Abertawe Bro Morgannwg Health Board region, include three who have been charged by South Wales Police following allegations of neglect.