ALIR


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for ALIR

a terrorist organization that seeks to overthrow the government dominated by Tutsi and to institute Hutu control again

References in periodicals archive ?
Umbrella kenarinda 16 lob ve 8 marjinal tentakul yer alir (Sekil 6).
Kiz da annesine 'E giyecek bir sey bulamiyorum' yanitini verir ve askiliktan bir giysi alir. Aldigi giysiyi begenmedigi de yuzundeki 'off ...' ifadesinden anlasilir.
Ayrtca norojcnik mcsane, mcsane fistulu, tiretral kateter uygulammi ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu da predispozan faktorler arasinda yer alir. Bizim olgumuzda ise AS koroner anjiyografi is1emi sonrasinda geIismistir.
Amac: Telomeraz RNA komponenti (hTERC) geni 3q26 bolgesinde yer alir. Cesitli kanserlerde artmis hTERC gen anlatimi siklikla saptanmis ve FISH yontemi ile gen amplifikasyonu gosterilmistir.
Haiba, Sudan, Alir Dainaq, Somalia, Nour Hasan, Morocco, Hasan Abu Ayoub,
Kalsiyumun gastrointestinal kanaldan yeterli emiliminin saglanmasi icin D vitamini zorunlu olup kemik sagliginin korunmasinda kritik rol alir. D vitamini yetersizligi barsaktan kalsiyum emilimini azaltarak serum kalsiyum duzeylerinin dusmesine neden olur ve paratiroid hormonun (PTH) kompansatuvar salinimini tetikler.
Selenyum iz element olarak inflamatuar, immunregulatuar ve endokrin fonksiyonlarin duzenlenmesi icin hem yapisal ve hem de kofaktor olarak rol alir. GPx' larin en az yedi izoenzimi tanimlanmistir (4,5).
"Most post-issuance regulatory requirements are reporting focused with deadlines that are completely separate from filing," continues Sciole, specifying areas such as financial reporting, data calls, Medicare, OFAC, and ALIR regulations, among others.
Ilk grupta bariz cilt ve/veya tirnak lezyonlari olan olgular yer alir; bu grup 1973 yilinda Moll ve Wright'in tanimladigi 5 alt grubu icerir.
Ogretme surecinde ogrenciyi istendik hedeser dogrultusunda yonlendirme ve guduleme, uygun ogrenme yasantilarini sunarak bu hedesere ulasmayi kolaylastirma, ogrencinin bir butun olarak (ornegin tutumlar, degerler, uyum gibi kisisel yonleri ile) gelismesine katkida bulunma, islemleri yer alir. (Atakli, 1991:102) Ogretme sureci ogretmenin onemini artirmaktadir.
Kurulus amaclari arasinda, DAU'de ve kamuoyunda, akademik ve idari ortami toplumsal cinsiyete duyarli hale getirmek yer alir. KAEM kamouyunda cesitli alanlarda basarili olmus kadinlarin odullendirilmesi, sayisiz sergi, bircok TV programi, aile ici siddet, politikada kadin gibi konularda paneller, film gosterimleri, kitap basimi gibi bircok ise imzasini atar.