scilicet


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adv

Synonyms for scilicet

that is to say

References in periodicals archive ?
Nec tamen gaudio subitario commotus inclementi me cursu proripui, verens scilicet ne repentino quadripedis impetu religionis quietus turbaretur ordo, sed placido ac prorsus humano gradu cunctabundus paulatim obliquato corpore, sane divinitus decedente populo, sensim inrepo.
Thomae Aquinatis, Scriptum super libros sententiarum, 2:213): "daemones possunt scire virtutem seminis decisi ex dispositione ejus a quo decisum est, et similiter mulierem proportionatam ad seminis illius susceptionem, et etiam constellationem juvantem ad effectum corporalem, scilicet optimae complexionis in genito: quibus omnibus concurrentibus, possibile est genitos corpore magnos esse vel fortes.
There is considerable further material about Marone, much of it revealing of his talents as a musician improvisor, assembled in Specimen variae literaturae quae in urbe Brixia ejusque ditione Paulo post typographiae incunabula Florebat Scilicet vergente ad tinem Saeculo XV.
Pauli ad Hebraeos Lectura, Caput 11, Lectio I: "Sicut volens diffinire fortitudinem, oportet tangere propriam eius materiam circa quam est, scilicet timores et audacias, et finem, scilicet bonum reipublicae, ut dicatur quod fortitudo est virtus moderativa illorum, propter bonum reipublicae.
Lacan describes science as "that which holds itself together, in its relation to the real, thanks to the use of little letters": "Conferences et entretiens dans les universites nord-americaines," Scilicet 6-7 (1975): 7-63 (26); cited in Peter Start, Logics of Failed Revolt: French Theory after May '68 (Stanford: Stanford UP, 1995) 52 (abbreviated as Starr hereafter).
2 of his Utriusque cosmi majoris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia; diagram shown in Frost, "Magnus Pan").
Quid scilicet hoc miraculo designans, nisi quod sancta Ecclesia, eodem Spiritu repleta, omnium gentium erat voce locutura?
436: "Fecerunt itaque civitates duas amores duo; terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui.
Conscientia moralis, tum personalis tum socialis, etiam ob instrumentorum socialis communicationis praepotentes virtutes, pergravi mortiferoque periculo hodie subditur: permixtionis scilicet boni malique, quod attinet ad idem fundamentale vitae ius.
WA 7:720, 34-36: Signum necessarium est, quod habemus, Baptisma scilicet, panem et omnium potissimum Evangelium: tria haec sunt Christianorum symbola, tesserae et caracteres.
Huius tam ingentis tamque egregii operis vix portio superest exigua; quod cum in decadas vel ab ipso conditore vel, quod magis reor, a fastidiosis postmodum lectoribus sectum foret, ex quatuordecim non nisi tres decade supersunt: prima scilicet, tertia et quarta.
222, retaining the arrangement of De custodia) and the delayed identification of the devil with the 'fures' of the pericope: 'explorauerunt eum fures, diabolus scilicet et satellites sui' (p.
Ad secundum dicendum quod triplex incommunicabilitas est de ratione personae: scilicet partis, secundum quod est completum; et universalis, secundum quod est subsistens; et assumptibilis, secundum quod id quod assumitur transit in personalitatem alterius et non habet personalitatem propriam.
Prologus: Inter multas sententias quae a diversis de sapientia prodierunt, quid scilicet esset vera sapientia, unam singulariter firmam et veram apostolus protulit dicens Christum Dei virtutem et Dei sapientiam, qui etiam nobis a Deo factus est sapientia (Among many opinions from diverse sources about wisdom, and namely about what would be true wisdom, the Apostle pronounced one particularly firm and true, saying, "Christ the power of God and the wisdom of God, who also is made for us wisdom from God" [interior quote from I Cor 1:24 and 30].