scilicet


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adv

Synonyms for scilicet

that is to say

References in periodicals archive ?
78: "sequitur quod intellectus sic uniatur nobis ut uere ex eo et nobis fiat unurn; quod uere non potest esse nisi eo modo quo dictum est, ut sit scilicet potentia anime que unitur nobis ut forma.
2) son tipicamente aquellos que privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque; y esta completamente alejada de la mente del jurisconsulto la nocion de otros lugares que tiempo atras formaban el ager publicus.
Deinde memorare oportet Legislatorem in canone 1095 ponere defectum discretionis iudicii inter incapacitates ad matrimonium contrahendum, scilicet, eum collocare in impossibilitatis provincia, in aptitudinum radicabunt absentia, in actibus qui a contrahente effici nequeunt.
Nec tamen gaudio subitario commotus inclementi me cursu proripui, verens scilicet ne repentino quadripedis impetu religionis quietus turbaretur ordo, sed placido ac prorsus humano gradu cunctabundus paulatim obliquato corpore, sane divinitus decedente populo, sensim inrepo.
Cfr, por ejemplo: "Mais ces raisons des veri tes contingentes inclinent sans necessiter" [Anotaciones a la carta de Arnauld (mayo 1686), GP II, 46]; "Commune omni veritati mea sententia est, ut semper propositionis (non identicae) reddi possit ratio, in necessariis necessitans, in contingentibus inclinans" [De contingentia (1686), AA VI 4, 1650]; "In aeternis enim, etsi nulla causa esset, tamen ratio intelligi debet, quae in persistentibus est ipsa necessitas seu essentia, in serie vero mutabilium, si haec aeterna a priore fingeretur, foret ipsa praevalentia inclinationum ut mox intelligetur, ubi rationes scilicet non necessitant (absoluta seu metaphysica necessitate ut contrarium implicet), sed inclinant.
This "nature" has been defined by Thomas Aquinas as "ratio cuiusdam artis, scilicet divinae, indita rebus, qua ipsae res moventur ad finem determinatum--'the law of a certain activity, namely of the divine activity, inherent in things, whereby things are moved toward a determined end'" (Green 98), the natural "law" as already described by C.
54) "In mundo intellectuali non est nisi obiectum unum intellectus, scilicet veritas ipsa, in
Dos ciudades han sido formadas por dos amores: la terrena, por el amor a si misma, aun hasta menospreciar a Dios; la celestial, por el amor a Dios, aun hasta despreciarse a si misma (Fecerunt itaque civitates duas amores duo: terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei; caelestem vero, amor Dei usque ad contemptum sui, XV 28).
The highest strength had the samles with the smallest quantity of sawdust, scilicet 5%.
In primis iubeo quod omnes fratres ad servitium venientes pauperum, tria quae prmittunt Deo, teneant cum Dei auxilio, scilicet, castitatem et obedientiam, hoc est, quodcumque praecipitur eis a Magistris suis, e sine proprio vivere.
20, (OPh, II, 51): "'Species intelligibilis' dupliciter consideratur: aut in quantum est quid in se, scilicet accidens informans animam; aut in quantum repraesentat rem".
quoniam viventes civiliter non solum vivunt quomodo faciunt bestie aut servi, sed bene vivunt, vacantes scilicet operibus liberalibus, qualia sunt virtutum tam practice, quam speculative anime" (MARSILIUS VON PADUA, Defensor Pacis, I, 4, 1).
Habet etiam Arabia gentes multas, Moabitas scilicet, Ammonitas, Idumeos et Sarracenos.