medulla spinalis


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to medulla spinalis: spinal medulla
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for medulla spinalis

a major part of the central nervous system which conducts sensory and motor nerve impulses to and from the brain

References in periodicals archive ?
Additionally, the appearance of the lumbar region starting from the end of the medulla spinalis that caused edema in nerve roots and contrast agent uptake--particularly in the dural sac--giving rise to a separation of nerves in cauda equina were interpreted as leptomeningeal involvement (Figure 2).
Amac: Osteoporoz medulla spinalis yaralanmasi (MSY) sonrasi gorulen komplikasyonlardan biridir ve onemli morbidite nedenlerindendir.
By thoracic, he meant the lung and heart; and by nervous system, he denoted the encephalon, medulla spinalis and nerves.
Olgumuz kabakulak enfeksiyonu sonrasi hem periferik sinir sistemde GBS ile iliskili oldugu dusunulen akut demiyelinizasyon hem de medulla spinalis torakal bolgede LM ile uyumlu inflamatuvar yanit tespit edilmesi bakimindan dikkat cekici idi.
Medulla Spinalis Yaralanmalari Sempozyumu" nun konulari olusturacaktir.
Bu amacla, ince kesitli bilgisayarli tomografi ile kemik yapilar incelenebilmekte, Manyetik Rezonans Goruntuleme (MRG) yontemi kullanilarak, medulla spinalis yaralanmasi, disk patolojilerinin ve epidural hematomun ayirici tanisi yapilabilmektedir (1).
Bu Servikal pozisyonlarda medulla spinalis ve Servikal kokler noral foramenin daralmasi nedeniyle daha fazla basi altinda kalabilirler (11).
Medulla spinalis yaralanmasi bireyin tum hayatini pek cok yonden ve genellikle kalici olarak degistiren bir durumdur.
Medulla Spinalis yaralanmalarindaki olumlerin %10'u ilk bes dakikada (solunum durmasi, kardiyak arrest) ve %54'u ilk yarim saatte olmaktadir.
Medulla spinalis yaralanmasinda (MSY), diger hastalik durumlarinda da oldugu gibi cocuk, "kucuk eriskin" olarak kabul edilemez.
Cocukluk caginda Medulla Spinalis Yaralanmasi (MSY) geciren hastalarin yetiskinlik donemlerinde, tatminkar bir hayat kalitesi ve memnuniyetine ulasabilme ihtimali oldukca yuksektir (1,2).
Medulla spinalis yaralanmalari (MSY) sonucu olusan parasempatik sistem bozuklugu, santral merkezlerle baglantinin kesilmesi sonucu uygunsuz inaktivite seklinde ortaya cikar ve sakral merkezden inerve olan barsak ve mesane gibi organlarda onemli fonksiyon bozukluklari olusur (2).