margarin


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for margarin

a glyceryl ester of margaric acid

a spread made chiefly from vegetable oils and used as a substitute for butter

References in periodicals archive ?
1] Bu arastirmada tercih edilen / kullanilan yag cesitlerinin sirasiyla zeytinyagi, bitkisel yag, tereyag ve margarin oldugu, tencerede kendi suyu ve firin ile pisirmenin ilk siralarda yer aldigi gorulmustur.
Dydy'r darganfyddiad yma fod menyn yn fwy diogel na margarin ddim yn gwbl newydd.
RBD Stearin is a feedstock for margarin and shortening.
Tahil, sut, havuc, margarin ve peynir en onemli A vitamini kaynaklaridir (15).
7- Yaglar (zeytinyagi, kanola yagi, findik yagi, bitkisel sivi yaglar, margarin mutfaklik, margarin kahvaltilik, tereyagi, il yagi/kuyruk yagi)