iodin


Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for iodin

a nonmetallic element belonging to the halogens

References in periodicals archive ?
Defnyddir yr hormon Thyroxine i ddynodi lefelau iodin yng ngwaed yr anifeiliaid gan fod 80% o'r iodin i weld yn y thyroid ac roedd lefelau'r iodin yn y gwaed i weld yn is na'r arfer.
85 mg; Iron (Fe) 155 mg; Copper (Cu) 135 mg; Zinc (Zn) 100 mg; Manganese (Mn) 100 mg; Iodin (I) 0.
Na, dydi o ddim yn swnio yn beth hynod gyfforddus i''w fwyta, ond o ychwanegu ceirch ato i''w dwchu, mae''n hynod o flasus ac yn gyfoethog o fitaminau A, C a Dyn ogystal chalsiwm, mangans, iodin, sodiwm a sylffwr.
Selenyum sulfid, povidin iodin, %2 ketakonazol, siklopiroksolamin sampuanlarinin canli sporlarin tasinmasini ve enfektiviteyi azaltirlar (7-9,25).
iodotironin deiyodinaz tip 1, T4' u dis halkasindan bir iodin atomu uzaklastirarak bioaktif T3' e, ic halkasindan bir iodin atomu uzaklastirarak bioinaktif rT3' e, bioaktif T3' u ic halkasinda kalan bir iodin atomunu uzaklastirarak bioinaktif T2' ye, rT3' u de dis halkasinda kalmis olan bir iodin atomunu uzaklastirarak T2' ye donufturur.