genus Shigella


Also found in: Dictionary.
Related to genus Shigella: genus Staphylococcus, genus Salmonella, genus Proteus
  • noun

Words related to genus Shigella