gamp


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for gamp

References in periodicals archive ?
The GAMP framework addresses how systems are validated and documented, in other words "how one will validate and document the system.
Efallai nad yw merched yn cael cymaint o sylw 'r dynion yn y gamp, felly dwi'n edrych ymlaen at y gystadleuaeth yng Nghonwy er mwyn cael dangos i'r bois bod y merched cystal nhw.
Newidiodd e holl ddelwedd y gamp gan ei fod wedi meddwl amdano gymaint, ac roedd yn defnyddio'i draed yn dda.
Mae llwyddiant Prydeinwyr fel Bradley Wiggins a Chris Froome wedi denu lot o sylw at y gamp, a Chymry fel Geraint Thomas nawr yn rhoi mwy o gyfle fyth i ni uniaethu a'r ras," meddai Rhodri - y cyn chwaraewr rygbi proffesiynol sy'n cyfaddef ei fod yntau wedi dal y byg seiclo ers ymddeol o'r cae rygbi.
Ddyddiau wedi i ni esgus chwarae gofod a chylchdroi mewn orbit, dyna lle roedd dyn go iawn ym mherson Tim Peake yn cyflawni'r union gamp a braf oedd clywed ei blant yn holi a oedd wedi cyrraedd a hynny gyda chyffro mawr.
Mae'n un o gystadlaethau pwysicaf y gamp yn Ewrop a bydd Chwa
Mae'n debyg mai ei gamp bennaf yn ystod y cyfnod cynnar hwn oedd dringo Pilar Bonatti yn yr Alpau - yr ail ddringwr erioed i gyflawni'r weithred hynod beryglus ac arswydus hon.
Tybed a allan nhw gyflawni'r un gamp yn erbyn pencampwyr deiliaid tlws Cynghrair Magners?
Roedd yn agoriad llygad i fi ddilyn profiad Phil, a benderfynodd fynd at y gamp ar ol diodde salwch go ddifrifol, gyda'i benderfyniad yn arwain at golli saith ston a chael profiadau beicio gwych yn yr Alpau a sawl rhan o Gymru.
Bu hefyd yn gapten ar y tim cenedlaethol ac mae o bellach yn sylwebu ar y gamp.
Cawn hefyd fynd draw i bentref Trefor ar gyrion Llyen er mwyn ymweld e chwarel Trefor a oedd yn cyflenwi cerrig ar gyfer y gamp o gwrlo (curling).
By combining a life cycle methodology based on GAMP guidelines and strong internal procedures such as change control, software development, and 21 CFR Part 11 compliance, the company provides flexible and diverse validation support packages for pharmaceutical and biotech applications.
BLE roeddech chi pan enillodd Cymru'r Gamp Lawn yn 2005?
Wedi dweud hynny, does dim byd mwy anodd na sgwrsio am ryw dri chwarter awr i awr o flaen cynulleidfa, mae'n dipyn o gamp ac mae dyn yn gorfod paratoi.