gamp


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for gamp

References in periodicals archive ?
GAMP 5 Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) Guide for A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems, February 2008, International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), Fifth Edition, ISBN 1-931879-61-3, www.
The convergence between regulatory requirements and industry recommendations, such as provided by GAMP, establishes a stable regulatory framework that enables the pharmaceutical industry and its suppliers to define a cost-effective and efficient approach to compliance.
Mae'n ategu'r teimlad mae beicwyr yn ei gael o "fod yn fyw" trwy'r gamp gan hefyd bwysleisio cymaint o lefydd gogoneddus sydd i feicio yng Nghymru.
Mae Megan wedi ymddeol o rasio ers dwy flynedd bellach, ond mae hi''n dal i fynychu pob ras ac mae''r cysylltiad hefo''r gamp yn parhau yn gryf.
BLE roeddech chi pan enillodd Cymru'r Gamp Lawn yn 2005?
Dwi'n gwybod fod tynnu llun gloyn byw yn dipyn o gamp gan eu bod nhw'n tueddu i hedfan y munud rydach chi'n barod i glicio'r camera
Y Clwb Rygbi Rhyngwladol: Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2012: Cymru v Ffrainc (S4C, 2pm) Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - gem olaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2012, a chyfle euraidd i ennill y Gamp Lawn am y trydydd tro mewn wyth mlynedd.
Partnership co-ordinator Brian Riley said: "Supporting the town's voluntary organisations is a priority for GAMP and assisting the Neville Community Centre with funding has allowed the team there to progress their plans and create a safe and welcoming environment for local residents.
At a board meeting in Aycliffe Village Hall, GAMP agreed to give pounds 14,944 to go towards various improvements in School Aycliffe, Aycliffe Village and a scheme to prevent fly tipping on part of the A167.
BIM meets cGMP and GAMP regulations and will be documented to FDA acceptable standards.
The GAMP guide has been published since 1995 and was originally a means of advising suppliers of pharmaceutical manufacturing equipment what was needed in terms of their compliance.
By following the GAMP guidelines in automating what had been a largely manual production process, Genentech and its automation supplier Invensys have made an important contribution to the advancement of industrial automation," said Start magazine editorial director Peggy Smedley.
Ffrainc yw cartref y gamp, ac mae popeth sy'n dod gyda'r Tour de France - yr heip a'r ffans - yn ei gwneud hi'n ras arbennig," meddai'r seiclwr lled-broffesiynol 26 oed o Dalybont, Aberystwyth.
Cawn gyfle i ddilyn rhai o seiclwyr gorau'r byd, a Chymry yn eu plith, wrth iddynt gystadlu ar lefel ucha'r gamp.
45pm) Ar l tair buddugoliaeth gadarn a'r gm gyfartal rhwng y Gwyddelod a'r Ffrancwyr yr wythnos diwethaf, Cymru bellach ydi'r unig dm allai ennill y Gamp Lawn.