frig around

(redirected from frig)
Also found in: Dictionary, Medical, Idioms, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for frig around

References in periodicals archive ?
A moving documentary on S4C this week, Ar Frig y Don, follows his story as he travels the world and prepares to represent Wales in the World Adaptive Surfing Championship in La Jolla, San Diego - the first Welsh person ever to take part.
Podfather" Richard Herring turned 50 this year - and he's using his milestone birthday to talk about ageing, and his latest tour 'Oh Frig, I'm 50
Prosiect: Ioan Gruffudd S4C nos yfory, 9pm POBL o Gymru sydd ar frig y don - dyma'r bobl sydd dan sylw ym mhrosiect y comediwr Daniel Glyn, a'r diweddaraf i gael ei roi dan y chwyddwydr yw'r actor bydenwog o Aberdar, Ioan Gruffudd.
Mae''n siwr o fod yn ras agos gan fod Elfyn Evans o Ddolgellau a Tom Cave o Aberdyfi''n gyfartal ar bwyntiau ar frig y tabl ar 'l rownd pedwar.
You'll also need some comforts of home, such as a tiny frig and digital microwave (make sure these appliances are allowed and not you buy), a fan or heater and a desk lamp.
Y Seintiau Newydd a'r Rhyl sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru a Chynghrair Undebol Huws Gray ar hyn o bryd.
Ers hynny, mae'r CD wedi bod ar frig y siartiau clasurol ac mae ei cherddoriaeth wedi creu argraff fawr.
Yn l y beirniaid Y Storwr (Gwasg Gomer), y nofel a ddaeth i frig y categori ffuglen, oedd yn haeddiannol o'r brif wobr eleni.
Er bod 10 o'u chwaraewyr yn absennol oherwydd Cwpan Rygbi'r Byd mae'r Gweilch ar frig y tabl wedi iddyn nhw drechu Connacht o 26-21 yr wythnos diwethaf.