frig around

(redirected from frig)
Also found in: Dictionary, Medical, Idioms, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for frig around

References in periodicals archive ?
Ar y rhaglen heno bydd cyfle i wylio uchafbwyntiau o gemau'r dydd gan gynnwys y gem rhwng Cei Conna a Llanelli, sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd.
Cawn flas o'r chwarae ledled Ewrop, lle mae Real Madrid ar frig y Primera Liga a Barcelona yn dechrau colli gafael ar y trydydd safle.
Wedi i'r Gweilch gael buddugoliaeth lewyrchus y penwythnos diwethaf byddent yn gobeithio ail greu'r un canlyniad heddiw gan aros ar frig GrwpC.
Gydag Awstralia ar frig Grwp B a Chanada ar y gwaelod, bydd disgwyl i dim John Conolly ennill y gem hon yn gyffyrddus gyda'r holl gyffro yn cychwyn am2pm.
Cawn gyfle i glywed hanes diweddaraf antur Rhian 'Madamrygbi' Davies a Himyrs yn Seland Newydd, a phwy fydd ar frig y tabl wrth i ni fyd Ar y Pyst?
Thank frig for Ultimate then, cos this week - and every week until the show - we'll be giving away a pair of tickets to the show
Roedden nhw'n son am goloneiddio, yn arddangos posteri a hysbysfyrddau ardal Gymraeg a slogannau Dal dy Dir, ond eto aethant ati'n boenus o ymwybodol i osgoi enwi'r mudiad sydd wedi dod a phroblemau'r broydd Cymraeg i frig yr agenda.
Gyda dwy rownd yn unig ar fl, Seland Newydd sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, ond gyda'r Saeson yn dynn wrth eu sodlau.
Ond, erbyn hyn, mae'r tim cymharol dlawd o San Sebastian, sydd a phoblogaeth tebyg i Abertawe, yn cystadlu gyda Real Madrid i fod ar frig cynghrair Sbaen - cynghrair bl-droed orau'r byd.
Ar hyn o bryd, y Dreigiau sydd ar frig y grwp ond mae Sale hefyd yn gwneud yn eithriadol o dda a heb golli'r un gm yn y gystadleuaeth hyd yn hyn.