felly


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for felly

rim (or part of the rim) into which spokes are inserted

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Mae rhai hyn hefyd yn darfod y sgwrs yn pwysleisio fod hyn wedi digwydd yn y gotrffennol felly dyw ddim yn beth newydd.
Ac felly daeth hi'n adeg i adael pentref prydferthaf Cymru, Llandysul a symud i dre Caerfyrddin.
Am mod i wedi ei dynnu yn gynharach na wnes i llynedd, felly mae'r blodau y bu'r gwenyn yn bwydo arnyn nhw'n wahanol.
Felly beth am gymryd yr awenau a dechrau cerdded y llwybr gyrfaoedd iawn heddiw.
Rydym hefyd yn gwybod fod yTwrcs wedi brwydro yn y Dardanelles, Mesoptamia a Phalesteina, felly rhaid bod yn ofalus i beidio neidio yn syth at y 'canlyniad amlwg.
Canlyniad y cynllun felly yw ei fod yn well i'r boced, ac yn well i'r amgylchedd.
Criw cymysg oedd gennyf o ran yr Iaith, felly roedd angen cyflwyno yn ddwyieithog.
Felly pan gafodd fy ffrind, Helen, gariad ges i dipyn o sioc pan ddywedodd mai dysgwr o Went oedd o.
A dyna drist felly yw'r ffaith ei fod yn cael ei sarhau pan yw'n chwarae dros Gymru gan rai sy'n ei bwG wio.
Ac ro'n i wedi anghofio pacio'r stwff cynnau tn ar y stf hefyd, felly pan ddeffrais i i swn ceir a loris am saith y bore, do'n i methu gneud paned, heb sn am ferwi wy.
Er hyn, does dim dadl fod y cyfnod yma, yn sicr o 400 tan tua 1000 oed Crist yn gyfnod lle mae diffyg tystiolaeth archaeolegol o ran sut a lle roedd pobl yn byw yng Nghymru, felly mae gwaith diweddar Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ac Adran Hanes Prifysgol Bangor yn cloddio ar safle Rhuddgaer, Ynys Mon yn ofnadwy o bwysig.
Cyfrol amserol, i'w chroesawu, felly, ac un sy'n trafod yn gryno a difyr fywyd a gwaith y gwr a'r llenor nodedig hwn.
A dwi'n gwirioni pan fydda i'n cyfarfod pobl sy'n gwirioni'r un fath, felly dyna pam ddechreuodd criw bychan ohonon ni gyfarfod bob rhyw ddeufis i drafod y llyfrau roedden ni wedi eu darllen.
Cymaint felly bu i mi fynd i weld y grwp yn canu am yr eilwaith mewn llai nag wythnos.
Mae meintiau'r elfennau yn cael eu mesur yn PPM, sef rhan pob miliwn, felly dim ond meintiau bach iawn sydd angen ar y corff.