faze

(redirected from fazes)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for faze

to cause (a person) to be self-consciously distressed

Synonyms for faze

References in periodicals archive ?
p] = 0) bangu fazes koeficientai beveik nesikeicia, kintant temperaturai.
Taigi galima giroelektriniu p-GaAs bangolaidziu parametrus keisti temperatura T ir bandyti kurti valdomus mikrobangu fazes keitiklius.
Tokie keitikliai apibudinami diferencinio fazes pokycio moduliu.
Diferencinio fazes pokycio modulis kampo laipsniais giroelektriniuose fazes keitikliuose, kuriuos veikia temperatura T, apskaiciuojamas taip (Nickelson et al.
Fazes detektorius aptinka fazes skirtuma tarp atraminio signalo [F.
Kaip matyti, pateiktoje strukturoje beveik visi blokai (isskyrus fazes detektoriu) yra analoginiai, kuriuos sunku realizuoti nanometrinese technologijose.
Isvardytos problemos sprendziamos pakeiciant fazes derinimo kilpos struktura, t.
Darbo rezultatas--suprojektuotas fazes derinimo kilpos integrinis grandynas, atitinkantis minetus reikalavimus, kurio lusto plotas yra 150x250 [micro][m.
Atlikus ivairiu PLL tipu analize nustatyta, kad uzdaviniui isspresti geriausiai tinka fazes derinimo kilpos turincios kruvio pompa architektura--CPPLL (angl.
Fazes detektorius ivertina faziu nesutapima tarp iejimo ir atraminio signalu, o isejime gaunamas jam proporcingas, teigiamas arba neigiamas signalas ([V.
cia [MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] atitinkamai yra DL banginiai laidziai, fazes koeficientai ir santykines efektyviosios dielektrines skvarbos, esant lyginiam ir nelyginiam suzadinimui.
Sprendziant sia lygti turi buti pasirinktas daznis f = const, [theta] fazes verte 0 yra keiciama.
1]| < E , jeigu ji teisinga, tuomet apskaiciuojama fazes verte [theta] = ([[theta.
It seems like nothing fazes him,'' Angels reliever Ben Weber said.
Not even playing the post, where she often gives several inches and pounds to her opponent, fazes Braxton.