cadaver

(redirected from cadavera)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for cadaver

the physical frame of a dead person or animal

Synonyms for cadaver

the dead body of a human being

References in periodicals archive ?
39) Anno 1315 fuit huius tempore caristia et fames in Livonia, quod homines per fame filios proprios occiderunt ac cadavera mortuorum de sepulcris effodientes et suspensos de patibulo solventes coxerunt et comederunt (Hermani de Wartberge.
Propositum istum omnium calculis adprobatum fuit, permoventibus nos iniquioris vulgi rumoribus, dum passim proclamaremur, complura cadavera raperemus inque Theatrum profananda comportaremus, crudeliter postmodum dilaniata non sepeliremus, sed vel in profluentem demergeremus, vel quod abominandum, etiam canibus non raro devoranda committeremus; et nescio quae non vanarum querelarum et lamentationum vanissimarum aliae fuerint.
Ergo rabidi supra cadavera incubuimus et clausis oculis, quasi visus conscientia acerbior esset, tota corpora morsibus consumpsimus.
In the preclinical phase and in later experimental controls, the mosaicplasty concept was tested in German Shepherd dogs, horses, and cadavera.