braw


Also found in: Dictionary, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for braw

having pleasant desirable qualities

Synonyms for braw

brightly colored and showy

References in periodicals archive ?
He has been accused of improper conduct and is no longer affiliated with Facey,'' Braw said.
Araoz & Rueda - Bech-Bruun Dragsted - Carlos Aguiar P Pinto & Associados - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, LLP - De Braw Blackstone Westbroek - Deminor - Dillon Eustace - DLA Weiss-Tessbach - DLA Weiss-Tessbach Horvath & Partners - Gianni, Origoni, Grippo & Partners - Karatzas & Partners - Linklaters - Mannheimer Swartling - Roschier Homberg, Attorneys - Weil Gottshal & Manges, LLP
Ac nid dim ond oherwydd y bygythiad o ymosodiadau braw.
Charlie Flynn @ChuckFlynn93 1990: A braw involving 21 Arsenal and Man United players led to PS50,000 club fines.
Gerallt fydd yng nghanol yr 'hwyl a braw di-ben-draw'.
Mae Toms yn gandryll wrth ddarganfod y bwyty yn wag, ac mae Kevin a Shane yn cael braw wrth ffeindio corff yno.
FORGET the smiley face - a braw selection of pure dead brilliant emojis have arrived so that proud Scots can leave their own special mark on their smartphones.
Mae'r mor i Bet yn ffynhonnell rhamant ac atgofion nwydus, ond i Gwen mae'n destun hunllefau a braw.
After Gala won a league meeting after Gala won a league meeting at the same ground 4–1 just 10 days ago, the Braw Lads were red–hot favourites to progress into the First Round proper.
Berwedig mewn braw ydwyf Ofni pangau'r angau'r wyf.
Erbyn mae'r adar druan yn hedeg yn ddi-bwpas yn eu hofn a'u braw wedi'r fath gyflafan.
WWii ProJEcT BRAW BOOKS Steven Dewar with the oldest Oor Wullie annual and the latest edition
Ond heb os, y lluniau o'r tonnau anferthol a'r dinistr ar Bromenad Aberystwyth achosodd y braw mwyaf.
Mae presenoldeb Nesta (Catrin Mara) yn y Cwm yn codi braw ar Hywel (Andrew Teilo)
Duw mawr pa beth a welaf draw Diwedd a braw i'r holl fyd.