braw


Also found in: Dictionary, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for braw

having pleasant desirable qualities

Synonyms for braw

brightly colored and showy

References in periodicals archive ?
He has been accused of improper conduct and is no longer affiliated with Facey,'' Braw said.
Ryan, from Galashiels, Selkirkshire, was the Braw Lad at the town's annual gathering last year, where he led a mounted cavalcade of 400 horses to inspect the burgh boundaries.
Y braw mwyaf a gefais i cyn dechrau ar y darllen oedd sylweddoli bod Sin James bellach yn ddigon hen i ysgrifennu ei hunangofiant a'i bod wedi cael y fath amrywiaeth o brofiadau i wneud y llyfr hwn yn un eithriadol o ddiddorol i'w ddarllen.
Erbyn mae'r adar druan yn hedeg yn ddi-bwpas yn eu hofn a'u braw wedi'r fath gyflafan.
In between my pal Cat Harvey's brilliant banter and Michelle McManus belting out numbers to a bunch of braw, bonny broads, they screened a video of a family who use their services.
Ond heb os, y lluniau o'r tonnau anferthol a'r dinistr ar Bromenad Aberystwyth achosodd y braw mwyaf.
The young jockey was the town's Braw Lad at a festival last year and led a mounted cavalcade of 400 horses to inspect the burgh boundaries.
A pham bod pobl mewn oed un ai yn Luddites neu yn llawn braw wrth weld pethau newydd?
Mae presenoldeb Nesta (Catrin Mara) yn y Cwm yn codi braw ar Hywel (Andrew Teilo)
Their duties included leading the parade through Tweedbank on a horse and cart and exchanging ribbons with the Galashiels Braw Lad Cameron Pate and Braw Lass Abbie Frankland.
Duw mawr pa beth a welaf draw Diwedd a braw i'r holl fyd.
Gyda braw y gwelais y pennawd ddoe yn dweud bod 25% o drigolion Cymru yn anllythrennog.
Rydym ofn yr anesboniadwy, a dyma'r math o bethau sy'n dal i godi braw arnom hyd heddiw er gwaethaf ein holl wybodaeth am bopeth arall dan haul.
And he was sure he had heard "it's a braw bricht moonlicht nicht" somewhere, possibly on a tape.
Smith refused to comment as she left the court accompanied by relatives but when asked about the judgment, brotherin-law Alex Milne said: "It's braw.