brachium

(redirected from brachia)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to brachium

(biology) a branching or armlike part of an animal

References in periodicals archive ?
Caput excutiunt, brachia exerunt, manus in altum expandum" (XVIII, "De disciplina in mensa servanda, et primo in habitu et gestu"); cfr.
Ille pavens in giros brachia spargit Et mediis se librat aquis; nunc exerit ultro, Nunc caput inmergit pelago varioque timore Aut longos haustus aut tela prementia vitat.
Tu nisi per celsum palazzi monca solarum Brachia (text: Barchia) cernebas testas gambasque volare.