atropine

(redirected from atropin)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to atropin: adrenaline
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to atropine

References in periodicals archive ?
Yuksek doz cytarabine kullanilan bir hastada bradikardi, perikardit, kalp yetmezligi gelismesi durumunda ilac ile iliskilendirilmeli, bradikardi asemptomatik ise hasta atropin yapilmadan ilac kesilerek izlenmelidir.
Atropin was administered to a patients who had bradicardia.
Ayrica Phenilsine, metil phenidate, atropin ve zaman zaman da kortikosteroid ve alkolun deluzyon benzeri belirtiler yapabilecegi bildirilmistir (10,11,15,16,19, 20).
01 mg/kg intravenoz (iv) atropin atropinizasyon bulgulari ortaya cikana kadar tekrarlanir.
Direncli hastalarda atropin, bir gama amino bitirik asid tirevi olan pirasetam ve endikasyon durumunda pacemaker uygulamasi diger secenekler arasindadir (1,4,6,10).