ampul


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to ampul: phials
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for ampul

a small bottle that contains a drug (especially a sealed sterile container for injection by needle)

Related Words

References in periodicals archive ?
Hastaya KBAS tanisi ile gabapentin 1800 mg/gun, 10 gun boyunca kalsitonin ampul 200 IU/gun subkutan, sonrasinda uc ay boyunca kalsitonin nazal sprey 200 IU/gun ve alt ekstremiteye yonelik 100 Hz frekansinda konvansiyonel transkutanoz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS) tedavilerine baslandi.
PCOS'lu grupta 17OHP duzeyi yuksek olanlara 0,25 mg Synacthen ampul ile intravenoz ACTH stimulasyon testi uygulandi.
KL'li 50 kg agirligindaki bir hastaya verilecek Glucantim[R] dozunu hesaplayacak olursak (20 mg/kg bes degerli antimon); 50X20=1000 mg bes degerli antimon bilesigi, yani 1000/81=12,3 ml yaklasik 2,5 ampul Glucantim[R]'e denk gelecektir.
Korneal insizyondan sonra on kamaraya %50 sulandirilmis Lidokain HCl 0,05 ml (Jetokain simplex 20 mg 2 ml ampul, Adeka, Turkiye) ve eser miktarda Adrenalin (Adrenalin 0,5 mg 1 ml ampul, Biofarma, Turkiye) verildi.
Hyalgan[R] piyasada 20 mg/2 ml'lik 1 adet onceden doldurulmus enjektor seklinde bulunmaktadir ve calismamizda 1 ampul olarak adlandirilmistir.