virus

(redirected from Viris)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for virus

anything that is injurious, destructive, or fatal

Synonyms for virus

a harmful or corrupting agency

a software program capable of reproducing itself and usually capable of causing great harm to files or other programs on the same computer

References in periodicals archive ?
Huius euidens argumentum est, quod cum adoleuerint, soli ad ciuilem administrationem conuersi, viri praestantes euadunt, & in aetate virili constituti, ipsos adolescentes diligunt, matrimonium vero filiorumque generationem natura spernunt, nisi lege cogantur.
119) Leonello here is alluding to Jerome's De viris illustribus (of 392 CE), where Jerome calls Seneca a man "whom I would not place in the category of the holy if those letters, which are read by many, of Paul to Seneca and of Seneca to Paul, did not provoke me.
162): "Cum itaque ego a viro venerabili domno Altino episcopo, ad cuius diocesim locus ipse pertinet, rogarem, uti sepulchrum beati viri effodiendi et in eodem pavimento aliquanto melius humandi licentiam daret, concessit ut rogavi.
Jerome inaugurated a precedent in his de Viris Illustribus of cataloguing Christian writers and including his name at the end.
2; Song 3:70: "non solum magnis et spiritualibus viris, sed et aliquibus de populo, etiam et nonnullis mulieribus.
11 condottiero nel 'De viris illustribus' di Facio e nella trattatistica dell'Umanesimo"; Claudio Marazzini, "La biblioteca del condottiero"; Hannelore Zug Tucci, "La morte del condottiere: Braccia, I Bracceschi e altri"; Maria Nadia Covini, "Milano e Bolo gna dopo il 1455.
Quia vero ex predictis sociis ejus uxorati aliqui fuerant, et uxores quoque cum viris idem votum sacrae conversationis inierant; per ipsius sollicitudinem aedificat coenobium sanctimonialium feminarum, quod Julleium dicitur, in Lingonensi parrochia, Domino cooperante, magnifice satis excrevit usque hodie religionis opinione celeberrimum, et personis ac possessionibus dilatatum; set et propagatum jam per loca alia, et non cessans adhuc ampliorem facere fructum"; for date of William, see Bredero, Bernard, 285.
Rizzardi, 1743), 2:290: "Non sine causa majores nostri a Platone aur a sapientissimis viris aequandae et retinendae communis libertatis et augen dae ac amplificandae publicae majestatis rationem habuisse et didicisse videantur.
362, "Ausim medius fidius affirmare, nisi fede simul et emerite mulieres reclamarent ac velut facto agmine impetum facerent, utpote que numero vincunt formosas vel nudas vel seminudas, per urbem utique in estace incessuras, quod utinam, ut pro me dicam, hoc a viris fieri permitteretur.
In 1456 Pisanello was accorded one of the earliest biographies of an Italian craftsman in Bartolomeo Fazio's De viris illustribus, included among the biographies of Illustrious Men of an infinitely higher social status, the princes and condottieri whom he served.
Observavi videlicet libellos istos disputationum sine discrimine omnes a quammultis praeclare doctis viris passim, non in Germania duntaxat nostra sed etiam alibi, mihi uni acceptos referri, idque non dissimulari etiam editis scriptis .
Here, Montaigne enrolls the famous lines of Juvenal's Sixth Satire describing the return of Claudius's wife to the palace after a night of debauchery: "adhuc ardens rigidae tentigine vulvae, / Et lassata viris, nondum satiata, recessit" (Still ardent with the lust of her stiff vulva, she retires, weary of men yet still not satiated; 854 B).
181] For the title page of Pliny's De viris illustri bus, published in 1521, he created a border of playful putti, several wearing the traditional eared cap and and carrying the bauble of the fool (fig.
Multos vidi nec immerito ambiguos fuisse, inferendo iudicium de claris viris, seu lireris seu armis inclaruerint, adeo ut Plutarchus, cum disertissime Ciceronis vitam, tum etiam Demosthenis scripsisset, non solum inferendo iudicium de comparatione illorum mutaverit, sed etiam ipse tum alii admirentur; vel cur tam clarus evaserit, cum esset natura adeo ineptus, vel cur cum tam clarus esset, tot admiserit errores" (562).