Skopje

(redirected from Uskup)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Skopje

capital of modern Macedonia

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
6 Z 1133/28 Eylul 1721 tarihine ait bir belge, Uskup nezaretine bagli Zagradya mukataasi gelirinden Sultan Murad Han'in turbesinde gunluk 12 akce bedelle vazifeli Osman bin Murtaza vefat ettigi icin yerine Osman Halife bin Elhac Suleyman isimli bir kisinin goreve atandigini bildirmektedir (BOA.
Seyh-ul Islam Ebusuud Efendi, Selanik ve Uskup tahrir defterlerine yazdigi onsozlerde Osmanli'da topraklari genel olarak uce ayirir.
21; Sheref Uskup (1968), Shifali Otlar ve Kuvvet Macunlari [Medicinal Plants and Fortifying Remedies], Izmir, Hurefe Matbaasi, p.
Ilerleyen donemlerde Anadolu'da ve Rumeli'de yapilan fetihler sonucunda Edirne, Gelibolu, Serez, Vardar Yenicesi, Uskup, Manastir, Filibe, Selanik, Belgrat, Prizren, Pristine, Kastamonu, Konya, Kutahya, Amasya, Bagdat, Erzurum ve Kayseri gibi sehirlere siyasi otoritenin gelmesiyle bu yerlesim alanlari birer kultur merkezi haline gelmistir (ISEN 1997:79).