sudate

(redirected from Sudare)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Synonyms for sudate

excrete perspiration through the pores in the skin

References in periodicals archive ?
Tiriamaji kontingenta sudare 185 aukstesniu kursu studentai, studijuojantys VGTU (Aplinkos inzinerijos, Mechanikos, Elektronikos, Fundamentiniu mokslu, Transporto inzinerijos fakultetuose), ir 207 vaikinai, studijuojantys MRU (Teises, Socialiniu technologiju, Politikos ir vadybos, Ekonomikos ir finansu valdymo fakultetuose).
Tai sudare salygas palyginti tolygiam stambiuju kaimo gyve namuju vietoviu issidestymui.
Kadangi zymia miesto gyventoju dali sudare laisvieji pilieciai, tureje daug laisvo laiko, tai suprantama, kad laisvalaikis be pramogu buvo sunkiai isivaizduojamas.
This idea derives from Japan's traditional technique of expressing a subtle "light"--typically realised through the use of sudare (bamboo blinds) and andon (paper lanterns).
Lay nori flat on sudare (bamboo sushi mat) or parchment, smooth side down.
For protection from the western sun, Prentiss added Japanese sudare screens, made from bamboo trimmed with silk brocade.
Einamuju duomenu rinkinius sudare marsruto parinktuvo, ieinancio, iseinancio srauto ir abieju siu srautu sumos duomenys.
Oksfordo universiteto Interneto instituto mokslininkai (Graham, Sabbata 2013) sudare interneto populiacijos ir skverbties zemelapi, kuriame rodoma, kaip ispletota e.
Anketa daugiausia sudare uzdarojo tipo (dichotominiai, multichotominiai ir laipsniuotojo atsakymo) klausimai, maziau klausimu buvo atvirojo tipo.
Studijas Ecole des Beaux-Arts sudare akademiniu disciplinu branduolys ir projektavimo mokymas, uz kuri buvo atsakingos atskiros atelje su instruktoriais-patronais Taigi visa architekto projektuotojo ugdymo energija buvo sutelkta uz akademinio branduolio ribu.
Per radija galite girdeti retorika-- dekojame Spalio revoliucijai uz tai, kad sudare salygas atsirasti Baltarusijos valstybingumui.
si ideja turejo buti vertinama (5) ne tik kaip originali, pazangi, bet ir kaip atstovaujanti humanizmui jau vien del to, kad sudare galimybe eliminuoti fizines bausmes ir intervencijas i nusikaltelio kuna, nepakenciamas gyvenimo salygas tradiciniu kalejimu vienutese, priziuretoju patycias ir pan.