silicon

(redirected from Silicis)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for silicon

References in periodicals archive ?
Another confusion arises regarding the locality for the species Cybaeus silicis Barrows, 1919; "Bainbridge, Ohio.
pondere silicis to mean with a sharp mass of flint'.
Manoma, kad silikatinis biostiklas bus paklausus kauliniu audiniu inzinerijoje, nes silicis veikia kaulu mineralizacija ir genu aktyvacija (Sun et al.
Biogenines medziagos--tai ivairios azoto formos (amoniakinis, nitrito, nitrato azotas), fosforas, silicis, gelezis ir kai kurie mikroelementai, sudarantys pirmine grandi organizmu mitybos grandineje.