reservoir

(redirected from Receptaculum)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Related to Receptaculum: receptaculum chyli
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for reservoir

Synonyms for reservoir

Synonyms for reservoir

a large or extra supply of something

Related Words

lake used to store water for community use

tank used for collecting and storing a liquid (as water or oil)

anything (a person or animal or plant or substance) in which an infectious agent normally lives and multiplies

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
The receptacula frequently possess a huge basal lobe and the receptaculum looks somewhat tripartite (Fig.
Female lepetodrilids have a receptaculum seminalis, which has been found to contain sperm in the three EPR species.
2 cm chartacea strigosa et glandulosa; capitulescentia paucicapitulata; capitula radiata, flosculus 9-12; involucrum campanulatum; receptaculum paleaceum; flosculi radiati steriles ca.
Ubi, quoniam et illud firmius uisum est receptaculum, apud fidissimum amicorum delitescebat, Strategium quemdam ex Palatino milite senatorem, Constantinopolim quantum fieri poterat clanculo saepe intermeans, ut indicio eiusdam Strategis patuit, postquam saepius in factionis conscios inquisitum.
solent et subterraneos specus aperire eosque multo insuper fimo onerant, suffugium hiemis et receptaculum frugibus, quia rigorem frigorum eius modi loci molliunt, et si quando hostis advenit, aperta populatur, abdita autem et defossa aut ignorantur aut eo ipso fallunt, quod quaerrenda sunt.
His omnibus egregius rex Adefonsus, humili devocione preditus, fecit hoc receptaculum pignoribus sanctorum penitus insignitum exterius adornatum non (.
17), receptaculum seminis is very small, post-ovarian, vitellaria transversely arranged consisting of seven long unequal tubues, uterus slightly entering into tail, anteriorly reaching to hermaphroditic duct.