Portugal

(redirected from Portekiz)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Portekiz: Portugalska, Portugalija, Portugalsko
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Portugal

References in periodicals archive ?
Elma urunlerindeki patulin miktarlari (6) Patulin saptanan/ Saptanan toplam en dusuk Elma urunu Ulke ornek duzey sayisi (LOD) Elma suyu, Guney Afrika 4/17 5 acik ve kapali meyve Isvec 5/39 2 sulari ve nektarlar Turkiye 27/45 5 Avupa Birligi Ulkeleri 35/43 0,67 Italya 3/8 5 Japonya 15/76 1 Iran 13/42 15 Italya 16/33 0,5 Ispanya 5/17 0,3 Italya 19/32 1,57 Brezilya 4/100 3 Yunanistan 66/66 0,23 Ispanya 66/100 0,7 Ispanya 30/71 2,08 Portekiz ?
Bunlar; Almanya, Avusturya, Belcika, Ingiltere, Cek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Italya, Kibris, Letonya, Litvanya, Luksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya dir.
B-Hindistandaki [okunamadi] portekiz somurgesini silahsiz hint sivilleri bir harbe meydan vermeden tasviye azminde olduklarini olaylar isbat ediyor.
1960'li yillarin basinda baslayan, Almanya, Fransa, Isvicre gibi endustrilesmis batili ulkelere yonelik birinci goc dalgasi, bu ulkelerdeki isci acigina bagli olarak, o yillarda Ispanya'nin kirsal bolgeleri, Portekiz, Cezayir, Fas, Guney Italya ve Turkiye gibi ulkelerden gelmisti (Rack, 1982).
279), Misir (50), Monako (1), Nepal (3), Nikaragua (277), Norvec (31), Panama (403), Papua Yeni Gine (1), Paraguay (85), Peru (360), Polonya (14), Portekiz (11), Romanya (24), Rusya (3), Samoa (1), Suudi Arabistan (69), Sirbistan (5), Singapur (599), Slovakya (9), Slovenya (4), Sri Lanka (9), Surinam (11), Sili (5.
Son yillarda Avrupa ulkelerinden Avusturya, Almanya, Andora, Luksemburg, Ispanya, Belcika ve Danimarka'da yeni doganlara BCG asisi onerilmemekte, fakat Finlandiya, Estonya, Macaristan, Irianda, Latvia, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Cek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Polonya'da yenidoganlara asi onerilmektedir.