mere

(redirected from Mered)
Also found in: Dictionary, Legal, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • adj
  • noun

Synonyms for mere

Synonyms for mere

considered apart from anything else

Synonyms

Synonyms for mere

being nothing more than specified

Related Words

apart from anything else

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Sonnir am y modd y bwriodd Mered ymlaen a'r gwaith o "geisio ail-greu bwrlwm y Gymdeithas Gymraeg" yn yr ardal.
Gallai unrhyw un fod yn falch o fod wedi gwneud shifft Mered yn unrhyw un o'r meysydd hynny [a restrir uchod]," yn ol y golygyddion.
Daeth dau faes i'r amlwg, a anwybyddwyd yn y teyrngedau yn union ar ol colli Mered, meddent, sef addysg oedolion a sefydlu mudiad y papurau bro.
Ond sylw mwyaf dadlennol y golygyddion am Mered yw hwn: "Cyfrol deyrnged at hen ddyn yn nesau at ei gant oed ydi hi.
Pob un a rhywbeth personol i'w ddweud am Mered, ac am ei ddweud yn eu llais eu hunain.