lollipop

(redirected from Lolipop)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for lollipop

ice cream or water ice on a small wooden stick

hard candy on a stick

References in periodicals archive ?
That's where the duo made their first real Lolipop shop.
A revolver-brandishing mother-in-law, a knife-throwing doctor, a desperate DJ with a mullet and f-ing and blinding grannies can only mean one thing - the crazy gang are back to have you in stitches with more silly spoofs, sketches and running gags in the new series of S4C's Lolipop.
Lolipop Records is bring three of its artists - Adult Books, Joel Jerome and Psychomagic - to show off their punk-pop cred at Old Nick's Pub on Tuesday.
4% of Android phones were on Lolipop, an update that was released in the first half of November last year.
Pan ail-gychwynnodd yr ysgol fis Medi, cafwyd y newyddion syfrdanol fod y ddynes lolipop am fynd - ynghyd rhyw ddeugain arall drwy'r sir.
Lolipop has been placed twice in 12 career starts spread over four seasons.
A does dim wedi newid ers i fi ddyfynnu geiriau un o edmygwyr pensaernoaeth Aberystwyth, a ddisgrifiodd y dre fel 'cartref i'r meysydd parcio, fflatiau a thai newydd hyllaf mewn hanes, sy'n edrych fel eu bod wedi'u cynllunio gan fulod meddw gyda ffyn lolipop.
Lolipop is tipped to complete a first and last race double for the Brockbank family in the Second Division of the Open Maiden.
Dal: Yma/Nawr, Marc Evans' ground-breaking film about Welsh poetry, which is about to embark on a nationwide tour of Wales, received a nomination in the arts documentary category, while current affairs programme Y Byd ar Bedwar and youth show Lolipop also received nominations.
a dwi wrth fy modd efo'r un efo sbectol sy'n sipian lolipop.
After being left well clear when Lolipop fell four out in a Tynedale Maiden at Corbridge three weeks ago, Merigo came home on his own to get off the mark on only his second career outing.
Dau lolipop o fewn deuddydd i'w gilydd - dyna i chi drt i oedolyn plentynnaidd fel fi
Hardly anyone manages to escape the Lolipop team's twisted take on life.
Mae rhywun yn cael yr argraff bod Gaynor yn ffoi o rywbeth, ond dydyn ni ddim yn gwybod beth eto," ychwanega Sharon, sydd wedi ymddangos mewn sawl rhaglen deledu dros y blynyddoedd gan gynnwys Xtra, Lolipop, Mela ac yn fwy diweddar, fel y cymeriad Menna Lloyd ar y gyfres gomedi Cowbois ac Injans ar S4C.
Gan ddilyn traddodiad hir o gyfresi ofnadwy fel Pelydr X, Os Byw Ac Iach a Lolipop dyma fethiant trychinebus arall - deg munud o neidio lan a lawr plentynaidd am hanes Cymry'n mynd i'r Wladfa gan Pedro a Paco.