township

(redirected from Kommun)
Also found in: Dictionary, Legal, Financial, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for township

an administrative division of a county

References in periodicals archive ?
The Swedish IT company Sigma AB said on Wednesday (11 August) that it had sold its subsidiary Sigma Kommun & Landsting to the Switzerland-based international group Woodside Corporation.
Nacka kommun tillsammans med de vriga 11 deltagande kommunerna (Danderyds kommun, Eker kommun, Region Gotland, Haninge kommun, Liding stad, Norrtlje kommun, Nynshamns kommun, Salems kommun, Sollentuna kommun, Sdertlje kommun och Upplands-Bro kommun) i denna upphandling efterstrvar en standardiserad, skalbar och sker eID tjnst som kan ge kommunerna en viktig komponent i utvecklingen av e-tjnster p plats.
Material hmtas normalt av kommunen, mindre mngder ska kunna levereras till av kommunen utsedd plats inom Jrflla kommun av leverantren.
Oskarshamns kommun genomfr en upphandling av tjnster fr destinationsutveckling, platsmarknadsfring, nringsliv och turism m.
Stenungsunds kommun och Sdra Bohuslns Rddningstjnstfrbund r i behov av ett avtal avseende tryckeritjnster.
Full browser ?