Han

(redirected from Hanes)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Han

imperial dynasty that ruled China (most of the time from 206 BC to AD 220) and expanded its boundaries and developed its bureaucracy

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Gyda Hanes, byddwn yn sicrhau | bod Hanes Cymru yn ganolog yn y rhaglenni astudio a'r manylebau a bod cyfle i bob disgybl ddod yn gyfarwydd a hanes cenedlaethol Cymru.
Mae'r gyfres yn datgloi hanes y tirlun drwy enwau'r caeau sydd o'n cwmpas.
For the three days - Friday through Sunday - following Thanksgiving, "we have the run of the house," Hanes says.
Mae hanes Cymru yn llawn arwyr, ac roedd dewis deg arwr yn dipyn o dasg, mae'n rhaid cyfaddef.
Lately, most of the "dangs" in Hanes life have been the good variety.
Hanes said her dad also taught her that people need to be honest and respect one another.
Hanes met Lee's assistant editor Leander Sales, who helped him secure an apprenticeship at Lee's film production company 40 Acres & A Mule in Brooklyn, New York
The only way to do that was to work closely with the agency and Hanes marketing people in an integrated effort.
512 on the Fortune 1000 list, Hanes has approximately 53,300 employees in more than 25 countries and takes pride in its strong reputation for ethical business practices.
Our Hanes and Champion brands are proud to support schools," said Newman.
ysgolion Cymru yn dysgu llawer mwy am hanes Lloegr nac am hanes eu gwlad eu hunain.
Yn fynych, adnabyddiaeth o'r cymeriad a'i ardal - mae hunangofiannau yn y categori hwn yn gwerthu'n dda yn lleol ond yn fy marn i, yr hyn sy'n gwneud hunangofiant gwirioneddol ddifyr yw cymeriad a hanes ynghlwm wrtho - gwell fyth os yw'r hanes hwnnw o ddiddordeb cenedlaethol.
YMHLITH y straeon yn Darn Bach o Hanes yr wythnos yma y mae hanes gwibfeini - meteorites - a ddisgynnodd i'r ddaear ym Meddgelert, Pontllyfni a Brynsiencyn.
Scott Haugen of Walterville has been a familiar face on a variety of nationally syndicated televised hunting and fishing shows for several years, and Cameron Hanes of Springfield has been co-host of "Eastmans' Bowhunting TV" show on the Outdoor Channel.
Amanda Pica, 20, and Evan Smith, 21, both of Quartz Hill, Brett Webster, 19, Gloria Hanes, 55, Amber Hanes, 18, David Matchett, 36, and a 17-year-old male, all of Lancaster, were arrested on suspicion of receiving stolen property.