Han

(redirected from HANE)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to HANE: hereditary angioneurotic edema, Hereditary angioedema
  • noun

Synonyms for Han

imperial dynasty that ruled China (most of the time from 206 BC to AD 220) and expanded its boundaries and developed its bureaucracy

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Hanes also reported earnings of 22 cents per share for the quarter, below analysts' expectations of 23 cents per share.
Trwy ddysgu hanes maent hefyd yn deall sefyllfa'r byd modern - a lle Cymru ynddo - yn well.
A ydi Saeson felly yn trio ail-greu hanes er mwyn achub presennol anobeithiol Prydain?
Dros y misoedd dwytha, 'dan ni wedi bod yn chwilio am leoliadau, creiriau a hanesion difyr a dadlennol fydd yn taflu goleuni ar hanes cyfoethog ein gwlad.
Hanes undertakes no obligation to update or revise forward-looking statements to reflect changed assumptions, the occurrence of unanticipated events or changes to future operating results over time, other than as required by law.
To encourage others to donate as well, Hanes will place a link on hanes.
Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn holi pobl am hanes y raves neu'r partion oedd yn digwydd yn y chwareli yma yn Eryri ddiwedd yr 80au tan ganol y 90au.
Fel teitlau eraill y gyfres, darlunir Hanes Atgas: Dihirod Diflas a Chymeriadau Chwithig gan Graham Howells o Lanelli, ac mae'n llwyddo i roi gwedd ysgafn ar ambell i bwnc astrus a chreulon mewn hanes gyda'i luniau a chartwnau clyfar.
Influencers partnering with Hanes for this year's Mammogram Monologues include Colleen Shibley of Shibley Smiles, Nicole Feliciano of Mom Trends, Jyl Pattee of Mom It Forward, Tayna Gordon of Mommy Goggles, Kat Bouska of Mama's Losin' It, Shannon Gosney of The Mommy-Files and Susan Carraretto of 5 Minutes for Mom.
Mae'r rhaglen yn llawn ffeithiau a gwybodaeth am hanes y wlad.
Y gobaith maes o law yw y bydd ail a thrydedd cyfrol, yn adrodd hanes arwyr diweddarach megis Arthur, Hywel Dda, Llywelyn Ein Llyw Olaf ac Owain Glyndwer.
And since the dog owners are down a few (43 to be exact) missing socks, Hanes won't leave them barefoot.
Ar ei daith i ddarganfod mwy, mae Andrew yn cael cymorth nifer o haneswyr nodedig, gan gynnwys David Jacobs sy'n arbenigwr ar achau Iddewig, Cai Parry-Jones sy'n ymchwilio i hanes Iddewiaeth yng Nghymru, a Nia Powell, darlithydd mewn Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor sy'n arbenigo ar hanes cyfnod y Ficer Edward Jones a'i wraig.
Ond mae'n berffaith wir am gyfrol hanes sydd wedi cael ei chanmol i'r cymylau gan feirniaid dros y ffin.
Hanes has entered into a partnership with textiles manufacturer Franco Manufacturing Co.