Wales

(redirected from Gymru)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Wales

Cymru

Synonyms

Synonyms for Wales

References in periodicals archive ?
Wrth i'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, ar Dachwedd 20, dynnu'n nes, mae un o gyflwynwyr Can i Gymru yn credu y bydd y lleoliad yn berffaith ar gyfer y noson.
A dyna drist felly yw'r ffaith ei fod yn cael ei sarhau pan yw'n chwarae dros Gymru gan rai sy'n ei bwG wio.
Potato expert Dr David Shaw (centre, front) gives some growing tips to Jones O Gymru members
Can i Gymru will be broadcast on S4C on March 1 at 7.
Y tri theulu a welwyd yn y gyfres gyntaf yn gwireddu breuddwyd a symud i Gymru o dde ddwyrain Lloegr oedd John a Jackie Kirk a symudodd o Lundain i redeg fferm ym Mhont Senni, Powys; Rob a Jane Johnson o Portsmouth a ymgartrefodd ym Mhenygroes, Sir Gaerfyrddin a Wim a Coby Ruysch a symudodd o Maidstone i bentref Cribyn, ger Llanbedr Pont Steffan, yng Ngheredigion.
The presenters of Can i Gymru this year are Sarra Elgan and Rhydian Bowen Phillips.
I GYMRU S4C, tonight, English available Llanerfyl-born folk singer Sian James, Edward H.
Bydd sylwadau Twitter y gystadleuaeth yn ymddangos ar y sgrin a bydd y daflen sgor ar gael i'w lawrlwytho oddi ar wefan Can i Gymru.
The '100 Welsh Heroes' poll has captured the imagination of the nation and Cen i Gymru has become the S4C St David's Day event.
Mae'n sioc i'r system o sylweddoli i Gymru unwaith fod yn wirioneddol fawr.
Jones o Gymru, the only crisps company based in Wales, has launched its brand on Richard Branson's trains.
SINGER Gai Toms is planning to develop his Gwynedd recording studio after winning S4C's Song for Wales Cn i Gymru contest.
More young composers and performers are competing in S4C's annual Cen i Gymru (A Song for Wales) competition this year than ever before.
Dywedodd Gwilym Owen yn ei golofn y bydd yn falch "ar derfyn y pythefnos nesa na fydd rhaid i mi wylio, clywed am wleidyddion, academwyr, darlledwyr o Gymru yn baldorddi'n ddeallus a dibwrpas ar fater nad yw o unrhyw fusnes iddyn nhw".
Ond mae cyn gapten Cymru a'r sylwebydd profiadol Gwyn Jones yn credu bydd gan Gymru ddigon o nerth a dyfnder yn y garfan i herio grym y Boks os byddant yn chwarae ar eu gorau dan arweiniad y clo Alun-Wyn Jones.