Wales

(redirected from Gymru)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Wales

Cymru

Synonyms

Synonyms for Wales

References in periodicals archive ?
Mae Can i Gymru yn ddigwyddiad mawr," meddai Elin, a enillodd y gystadleuaeth yn 2002 wrth ganu'r gan Harbwr Diogel.
In previous years, Can i Gymru has been among the most talked about topics on Twitter in Britain during the evening of the broadcast.
Potato expert Dr David Shaw (centre, front) gives some growing tips to Jones O Gymru members
Can i Gymru will be broadcast on S4C on March 1 at 7.
Dyw'r dramau hyn yn dweud dim am realiti'r Gymru gyfoes mewn gwirionedd.
Ond cofiwch hyn, gyda bron i 4,000 o gynhyrchion o Gymru ar gael yn y siopau, gallwch fwynhau bwyd a diod Cymreig unrhyw adeg o'r flwyddyn.
The presenters of Can i Gymru this year are Sarra Elgan and Rhydian Bowen Phillips.
The '100 Welsh Heroes' poll has captured the imagination of the nation and Cen i Gymru has become the S4C St David's Day event.
Mae yna gan yn does, can hwyliog sy'n son am wneud 'arian fel y mwg ar ol y tywydd drwg', ac ar Heno nos Iau mi fydd Elin yn edrych ymlaen at gystadlaeaeth Can i Gymru 2018.
SINGER Gai Toms is planning to develop his Gwynedd recording studio after winning S4C's Song for Wales Cn i Gymru contest.
More young composers and performers are competing in S4C's annual Cen i Gymru (A Song for Wales) competition this year than ever before.
MAE'N bryd eto i weiddi am y bobl o Gymru neu thu hwnt i Gymru sy'n cyflawni pethau y gall y genedl ymfalchio ynddynt.
Pwy fydd yn cipio teitl C--n i Gymru 2012 a'r wobr o pounds 7,500?
Llwyddodd pump o'r Iwerddon, pump o Gymru, pedwar o Loegr ac un o'r Alban i ennill eu lle.
Roedd hynny drannoeth y noson fwyaf tyngedfennol yn hanes diweddar y wlad, ar ol i Gymru bleidleisio o blaid datganoli.