Karl Gjellerup

(redirected from Gjellerup, Karl)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Gjellerup, Karl: Henrik Pontoppidan
  • noun

Synonyms for Karl Gjellerup

Danish novelist (1857-1919)

Synonyms