Jesus

(redirected from Gesus)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Jesus

a teacher and prophet born in Bethlehem and active in Nazareth

References in periodicals archive ?
These are typical high-quality instruments by top Old Italian makers, including 168 instruments by Stradivari and 33 by del Gesu.
Yn Lloegr mae'r Sgowsars a'r Cockneys yn cael ei cyfri'n gesus ond yng Nghymru 'does 'na dim dadl mai Caernarfon - tre'r Cofis - ydy prifddinas y cymrs.
Ond ar y cyfan y canlyniad amlwg o hyn i gyd yw fod "neiniau Cymru" llawer mwy radical, yn fwy o gesus ac yn cael dipyn mwy o hwyl na gweddill trigolion y wlad.
Mae pawb wedi bod yn hynod o glx00EA;n - yn enwedig y gyrwyr tacsi sy'n aml yn gesus a hanner; a'r gweithwyr a'r cwsmeriaid yn y canolfannau 'hawker' sef clystyrau o stondinau bwyd rhad sy'n llawn lliw ac aroglau a miwsig, a wynebau o bob lliw a llun.
O ydy, mae pawb yn meddwl eu bod nhw'n dipyn o gesus, ond dydy hynny ddim yn rhoi bwyd ar y bwrdd nag yn cadw'r tylwyth yn y modd y basan nhw'n dymuno.