Freyja

(redirected from Gefn)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Freyja

(Norse mythology) goddess of love and fecundity

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
There will also be a link to a special "Tossed & Found" site on gefn.
GEFN serves as a comprehensive financial planning system for consumers at different income levels and stages of life.
Her fawr Barry ydi ceisio rhoi plentyn ar gefn un ohonyn nhw i'w marchogaeth -
Through CompuBank, GEFN consumers have all the benefits of traditional banking delivered directly to their computer in real time, 24-hours a day.
BYDD y gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener gyda llu o artistiaid o'r sin gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar Dwyn Yr Hogyn Nol, mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn.
MAE ymwelydd cyson wedi dod i''r ardd gefn yma yn ddiweddar sef Sgrech y Coed.
Neu beth am ailddarlledu y ddwy refferendwm ddiwetha gefn wrth gefn, bydde hynna'n llenwi tipyn o oriau, a falle aildddarlledu'r etholiad nos Iau yn y dydd i'r rhai ohonon ni na lwyddodd i aros lan drwy'r nos i gael clywed rhai o berlau'r criw ardderchog sy'n sylwebu ar ein hetholiadau yn Gymraeg.
A hefyd, yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar Dwyn Yr Hogyn Nol, mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn.
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar, "Dwyn yr hogyn nol", mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn, Jarman o'r Stiwdio Gefn.
MAE Stiwdio Gefn yn parhau gydag arlwy gyffrous o gerddoriaeth Gymraeg gyfoes.
MEWN ymateb i gais Bethan Wyn Jones, ceisiaf ddisgrifio rhywbeth a ddigwyddodd yn yr ardd gefn yma ddechrau mis Mai.
Ffilmiwyd Dan y Wenallt gefn wrth gefn a'r fersiwn Saesneg, a chynhyrchwyd y ffilm gan fFatti fFilms.
Byddai'n ymarfer ar y lonydd cefn rhwng Y Bala, Dinas Mawddwy a Thrawsfynydd, ac enillodd y llysenw Y Fellten Goch oherywdd ei fod yn paentio ei ddillad lledr du yn goch, gyda'r Ddraig Goch ar ei gefn a Thriban Plaid Cymru ar dalcen ei helmed.
Y Stiwdio Gefn S4C, 10pm Yr wythnos hon, bydd Lisa Gwilym yn gwahodd wynebau cyfarwydd a rhai newydd i'r llwyfan wrth i dair act berfformio yn y Stiwdio Gefn.