Freyja

(redirected from Gefn)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Freyja

(Norse mythology) goddess of love and fecundity

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
There will also be a link to a special "Tossed & Found" site on gefn.
GE is among the most admired organizations in the world, and we are proud to be working with it to bring the benefits of online bill delivery and payment to its GEFN customers," said Edward G.
By adding banking to our existing breadth of offerings, GEFN continues to give consumers the best financial products and services to meet all of their financial needs," says Bill Goings, Senior Vice President of e-Business and Leader of GE Financial Network.
Bydd dwy gan newydd yn cael eu chwarae am y tro cyntaf yn y rhifyn arbennig o Stiwdio Gefn sy'n cael ei chyflwyno gan Lisa Gwilym.
Y mwyaf gwreiddiol o safbwynt ailgylchu papur oedd y Parch Stephen O Tudor (Owain Tudur), fyddai'n anfon ei gopi, teipiedig, ar gefn llythyrau gan ei reolwr banc
MAE'R gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener, gyda llu o artistiaid o'r sin gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.
MEWN ymateb i gais Bethan Wyn Jones, ceisiaf ddisgrifio rhywbeth a ddigwyddodd yn yr ardd gefn yma ddechrau mis Mai.
STORI SYDYN: AR DY FEIC Phil Stead (Y Lolfa, PS1) Teithio i'r gwaith trwy ganol traffic trwm, rhuthro i lawr lonydd mynyddig neu lwybrau caregog unig, gwibio drwy goedwigoedd neu gefn gwlad, mynd ar wyliau ar gefn beic tandem yng nghwmni cydymaith - mae beicio'n golygu rhywbeth gwahanol i bawb, yn ol yr awdur Phil Stead, a dyma feiciwr sy'n siarad o brofiad.
Nodir ar gefn clawr y record: 'Dyma ddifyrrwch di-ail.
Byddai'n ymarfer ar y lonydd cefn rhwng Y Bala, Dinas Mawddwy a Thrawsfynydd, ac enillodd y llysenw Y Fellten Goch oherywdd ei fod yn paentio ei ddillad lledr du yn goch, gyda'r Ddraig Goch ar ei gefn a Thriban Plaid Cymru ar dalcen ei helmed.
Bu'n hysbysebu ei siop yn y 'Seren' ond yn ogystal 'roedd yn barod i fod yn gefn ariannol i'r bechgyn pe ddigwyddai rhyw anffawd i'r fenter newydd yma.
Dwi wedi ystyried droeon anfon at S4C i ofyn am dipyn o'r hen ddramau fel Y Ferch o Gefn Ydfa neu'r dramau oedd cwmni John Huws Y Stamp (os cofiaf yn iawn) o Sir Fn ac ati yn eu cyflwyno 'slawer dydd yn l erbyn hyn, mewn neuaddau llawn.
Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd a nifer o draciau o'i albwm diweddar Dwyn Yr Hogyn Nol, mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn.
Mae Lowri'n siarad e Ross Hall - y seicolegydd chwaraeon sydd wedi bod yn gefn iddi.
BYDD y gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener gyda llu o artistiaid o'r sin gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.