gin

(redirected from Gan)
Also found in: Dictionary, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb

Synonyms for gin

a trap for birds or small mammals

Synonyms

Related Words

a machine that separates the seeds from raw cotton fibers

Synonyms

Related Words

a form of rummy in which a player can go out if the cards remaining in their hand total less than 10 points

Related Words

separate the seeds from (cotton) with a cotton gin

trap with a snare

References in periodicals archive ?
C (Mudiad Amddiffyn Cymru) Y gan a glywid oedd cor meibion yn canu Hen Wlad Fy Nhadau, yn cael ei chwalu gan swn bom, ac yna tawelwch, cyn i gordiau gitar seinio, a llais yn llefaru yn gynllwyngar.
Bob Cater, Prif Weithredwr, Cynllun Addysg Peirianneg Cymru "Roedd hi'n wych i weld cymaint o ddynion a menywod ifanc ledled Cymru yn cael eu hysbrydoli gan yr amgylchfyd peirianneg ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.
Garcia, through counsel Clodualdo de Jesus, filed a motion in the Court of Appeals for contempt of court against Gan and Flores.
I ddangos datblygiad yr offeryn dros y canrifoedd fe fydd Catrin yn chwarae sawl telyn, ac yn perfformio miwsig yn amrywio o ddarnau gan Edward Jones i jazz.
Additionally, RFMD has scheduled subsequent multi-project GaN wafer runs on a monthly basis to meet the increasing customer demand.
The researchers built the GaN base atop a series of silicon dioxide strips separated by narrow gaps.
Department of Energy and it is a further testament to deep technological expertise that has made us the world's leader in the development of GaN on GaN LEDs on all planes," said Mike Krames, CTO of Soraa.
Over the next two years, we will further refine our GaN process to push the limits of radio frequency performance while maintaining or increasing yield and reliability.
Mae Rhwydwaith C6 wedi'i ffurfio gan nifer o gynrychiolwyr sy'n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a'r nod o gydweithio a sicrhau fod gan ogledd Cymru gynrychiolaeth a llais creadigol cryf.
Gan, a security guard in a private hospital in the town, surrendered to local police authorities at around 6 a.
Mae'r perfformiad yn y Pafiliwn nos Sadwrn,wedi'i ysbrydoli gan y llyfr gwych, 'Where Children Sleep', gan James Mollison, a gyhoeddwyd gan Chris Boot.
This practical guide provides guidance on the use of GaN transistors in widely used power electronics applications, ranging from buck converters to Power over Ethernet.
e2v is now the global provider of GaN Systems power transistors for Aerospace and Defense (A&D) applications.
LLYFRAU o bob genre gan awduron o Gymru fydd dan sylw nos Iau mewn rhifyn arbennig o'r gyfres Pethe.
LLYFRAU o bob genre gan awduron o Gymru fydd dan sylw mewn rhifyn arbennig o'r gyfres Pethe, nos Iau.