furry

(redirected from Furrys)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for furry

Synonyms for furry

covered with hair

Synonyms for furry

covered with a dense coat of fine silky hairs

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Does dim byd chwyldroadol ym maniffesto y Super Furrys, bu Ar Log er enghraifft yn teithio yn rhygwladol, ond mae'r Furrys wedi cael llwyddiant masnachol sydd wedi caniatau iddynt weithio ar lefel uwch a chyda cefnogaeth ariannol i wireddu syniadau (Dada-istaidd).
Y rhai sydd wedi dysgu gwers y Super Furrys yw artistiaid fel 9Bach, H Hawkline a Gwenno - yr un ohonynt yn grwp gitar traddodiadol
Wel, mae'r Super Furry Animals yn ol ar ol chwe mlynedd o seibiant a dyma wahoddiad gan y grwp i fynd i'w gweld yn perfformio yn yr Albert Hall, Manceinion.
Mae'n debyg fod y Furrys yn "grwp Cymraeg" yn ystod cyfnod recordio "Mwng" ond fel arall tybiwn bellach fod y Furrys yn "Grwp Cymreig sydd hefyd yn canu dipyn yn Gymraeg".
Ella wir mai'r Super Furrys sgwennodd y gn a achubodd yr Iaith Gymraeg ac ella wir mae'r wyl Macs, gwyl wirioneddol Gymreig hefo Nicky Wire a'r Automatic ochr yn ochr a Swci Boscawen a'r Mattoidz fydd yn llwyddo i ddenu'r miloedd, lle mae'r Gwyliau Cymraeg yn gwneud yn dda os ydynt yn denu mil.
Y gora wrth gwrs yw'r Super Furry Animals, y nhw yw'r "grwp Cymraeg" mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes y bydysawd ac mae elfen o wir yn perthyn i hyn os yw rhywun yn ystyried gwerthiant y CD "Mwng".