France

(redirected from Frankrijk)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for France

a republic in western Europe

Related Words

French writer of sophisticated novels and short stories (1844-1924)

References in periodicals archive ?
Read for instance: Johan de Witt, Journaal van zijn reis naar Frankrijk en Engeland (1645-47) [National Archives The Hague, FA de Wit 1(19)] 11r; Huygens, Reijsjournaal, 70-71; Pieter Teding van Berkhout, Relation du voiage depuis la Haije ius qua Paris (1664) [National Archives The Hague, FA Teding 219] 37r; Frank-Van Westrienen, De groote tour, 272.
6912 (Nam van de kunstenaar), the following: "Een koning van Frankrijk.
Zo worden er nog steeds in verband met de Ronde van Frankrijk (Tour de France) "mythes gecreeerd", dat wil zeggen: "anekdotes buiten proportie opgeblazen, onbestaande werkelijkheden gekneed" (Van Walleghem, 2002:17).