fondu

(redirected from Fondus)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for fondu

cubes of meat or seafood cooked in hot oil and then dipped in any of various sauces

hot cheese or chocolate melted to the consistency of a sauce into which bread or fruits are dipped

References in periodicals archive ?
Vertinant visu Lietuvoje registruotu investiciniu fondu susietuma ir skaiciuojant tai perteikianti VSK, naudojami ketvirtiniai fondu veiklos rezultatus atspindintys duomenys, grupuojant fondus pagal rusis.
AIF egzistuoja jau kiek daugiau nei 60 metu, tokio pobudzio investicijos tarp investuotoju populiareja (Schulaka 2011) ir augo fondu valdomas turtas (Ineichen 2002; Harris et al.
Plies, tendus, jetes, rond de jambes, and fondus were performed as barre exercises, and adage, grand battements, sautes, and temps leves were performed as center-floor exercises.
2] values for rond de jambes, fondus, and jetes were higher than VT1, plies, tendus, and adage but lower than temps leves, grand battements, and VT2.
Vertinant investicinius fondus bus taikomas SAW metodas.
Vertinant bei lyginant investicinius fondus tarpusavyje yra svarbu, kad jie turetu tam tikra veiklos istorija.
Taigi trumpalaikis turtas yra vienas is butinu imones gamybos istekliu, be jo imones negali funkcionuoti, jis parodo imones apyvartinius gamybinius fondus imones finansines atskaitomybes, t.
Imone apyvartuma padidino, padidinusi pagrindinius gamybinius fondus.
Kad ir kaip butu, augant rizikos kapitalo veiklai, sie fondai tapo labiau formalizuoti ir buvo sukurtos ribotos atsakomybes rizikos kapitalo imones, valdancios rizikos kapitalo fondus.
Kadangi investavimas i fondus yra ilgalaikio investavimo priemone, todel del galimu daznu rinkos svyravimu trumpojo laikotarpio rezultatai neatspindi tikrojo fondo efektyvumo.
Tai dalines darbuotoju nuosavybes teise kaupiamos lesos i tam tikrus pasirinkto rizikingumo ir sudeties investicinius fondus.
1995; Girdzijauskas, Streimikiene 2009), kurios ne tik leidzia pamatyti pasyvaus investavimo pranasumus, bet aiskiai isreiskia abejone del fondu valdytoju gebejimo ilgesni perioda generuoti aukstesni nei ju palyginamuju indeksu prieaugi.
Investiciniu fondu veiklai pletoti skiriama demesio tiek Europos Sajungoje apskritai, tiek ir atskirose valstybese.
Atskiri autoriai analizuoja padeti vertybiniu popieriu rinkoje ir tyrineja is akciju suformuota investiciju portfeli bei jo savybes (Rutkauskas 2001; Sakalauskas 2003; Vasiliauskaite 2004; Nedzveckas, Rasimavicius 2000, 2001), nekilnojamojo turto investicinius fondus bei investicinio fondo portfelio strategijas (Bivainis, Volodzkiene 2008; Kucko 2007), taciau portfelio, sudaryto is finansiniu instrumentu ir nekilnojamojo turto, diversifikavimas Lietuvoje yra mazai nagrineta tema.