fondu

(redirected from Fondus)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for fondu

cubes of meat or seafood cooked in hot oil and then dipped in any of various sauces

hot cheese or chocolate melted to the consistency of a sauce into which bread or fruits are dipped

References in periodicals archive ?
Kadangi investavimas i fondus yra ilgalaikio investavimo priemone, todel del galimu daznu rinkos svyravimu trumpojo laikotarpio rezultatai neatspindi tikrojo fondo efektyvumo.
Todel palyginti investicinius fondus visgi yra tikslinga.
Tai dalines darbuotoju nuosavybes teise kaupiamos lesos i tam tikrus pasirinkto rizikingumo ir sudeties investicinius fondus.
Finansu analitiku asociacija suskirste Lietuvoje veikiancius II pakopos privacius pensiju fondus i grupes pagal rizika, kuri priklauso nuo maksimalios investiciju i akcijas ribos pagal pensiju fondu strategija (Sudzius 2011):
Kad ir kaip butu, augant rizikos kapitalo veiklai, sie fondai tapo labiau formalizuoti ir buvo sukurtos ribotos atsakomybes rizikos kapitalo imones, valdancios rizikos kapitalo fondus.
JEREMIE leidzia ES valstybems narems ir regionams dali joms numatytu Europos Sajungos strukturiniu fondu ir nacionaliniu lesu per kontroliuojanciuosius fondus panaudoti MVI finansavimui lanksciu ir inovatyviu budu.
Vertinant visu Lietuvoje registruotu investiciniu fondu susietuma ir skaiciuojant tai perteikianti VSK, naudojami ketvirtiniai fondu veiklos rezultatus atspindintys duomenys, grupuojant fondus pagal rusis.
AIF egzistuoja jau kiek daugiau nei 60 metu, tokio pobudzio investicijos tarp investuotoju populiareja (Schulaka 2011) ir augo fondu valdomas turtas (Ineichen 2002; Harris et al.
Taigi trumpalaikis turtas yra vienas is butinu imones gamybos istekliu, be jo imones negali funkcionuoti, jis parodo imones apyvartinius gamybinius fondus imones finansines atskaitomybes, t.
Imone apyvartuma padidino, padidinusi pagrindinius gamybinius fondus.
Ouari discovered Le Refuge des Fondus in Paris and became convinced that Manhattan was ripe for a similar concept.
Del to VP ir NT rinkoms ivertinti buvo numatyta parinkti tinkamiausiai sioms rinkoms atstovaujancius indekso fondus.
Sis dydis tiesiogiai sumazina investiciju graza investuotojui, todel yra vienas pagrindiniu punktu, i kuri reikia atsizvelgti renkantis tiek aktyviai, tiek ir pasyviai valdomus fondus.
daug kam yra pernelyg sudetinga, be to, daznai tiesiogiai investuoti yra gana brangu, todel ne vienas zmogus pasirenka sprendima--investuoti i fondus.
Vertinant investiciniu fondu investavimo stiliu ir socialini visuomenes poreiki investiciniai fondai klasifikuojami i socialiai atsakingus ir etiskus investicinius fondus.