excommunication

(redirected from Excommunicati)
Also found in: Dictionary, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for excommunication

the state of being excommunicated

Related Words

the act of banishing a member of a church from the communion of believers and the privileges of the church

Synonyms

References in periodicals archive ?
23) Sed constat eos iniuriam facere Magistro qui praecessit Innocentium annis plus minus quinquaginta, et patres tantum loquuntur de excommunicatis ab ecclesia et palam facinorosis qui principio fatebantur sua peccata coram tota multitudine, postea eorum verecundiae consultum est ut privatim confiterentur.