Iseult

(redirected from Esyllt)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
  • noun

Synonyms for Iseult

(Middle Ages) the bride of the king of Cornwall who (according to legend) fell in love with the king's nephew (Tristan) after they mistakenly drank a love potion that left them eternally in love with each other

References in periodicals archive ?
com LEWIS Bethan Parry On Sept 6, her 87th birthday, Bethan Parry Lewis; wife of the late Kynric, mother and mother-in-law of Emyr and Angharad, Catrin and Gary, Sian and Tony, grandmother of Mari, Owain, Nanw, Dafydd, Dyfan, Gwenllian and Esyllt.
In the conclusion the editors, Madga Fahrini and Esyllt Jones, astutely observe that outbreaks often "serve as a narrative backdrop, setting the stage on which contemporary anxieties play out.
AP SIENCYN Neil Quietly on July 27, Neil ap Siencyn, formerly of Merthyr Tydfil and Sycharth, Talgarreg: a proud Dad to Gwydion, Lleucu and Esyllt and Tadcu to Tomos, Catrin, Oisin, Gruffudd, Finn and Dyddgu.
Mae'r Hunaniaeth Cymreig yn cael ei ddehongli gyda chasgliad o arteffactau yn cynnwys y Goron a enillwyd gan R Silyn Roberts am ei bryddest Trystan ac Esyllt yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor, 1902, a chadair o eisteddfod blant, cyn sefydlu Eisteddfod yr Urdd.
Museum spokeswoman Esyllt Lord said: 'It's estimated that today, a quarter of eight-year-olds have a mobile phone in Britain.
LEWIS Clarice Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Glyncornel, Llwynypia, ar Fawrth 9, 2015, yn 96 oed, Clarice, Stryd Senghenydd, Treorci; priod annwyl y diweddar Meirion, mam ofalus Menna a'r diweddar Mair, mam-yng-nghyfraith Elgan, chwaer y diweddar Mary Maud, chwaeryng-nghyfraith Nana a'r diweddar Ceri, mamgu falch Esyllt, Gwenno, Lois a Gwion, a hen famgu werthfawr Mabli ac 'Eseta.
She announced that the winners for last year's competition were Esyllt Jones (University of Manitoba) for the Graduate Award and Scott McMahon (Trent University) for the Undergraduate Award.
The Christmas Tree evenings are everything you'd expect a traditional family Christmas to be, " said Esyllt Lord, museum spokeswoman.
Merch o'r Ffor ger Pwllheli ydy Esyllt yn wreiddiol, a Christian yn un o bobl y Wladfa.
Mary Yn dawel, ar Ionawr 25 2015, yn 101 oed, yn ei chartref yn Aberystwyth, bu farw Dr Mary Ellis wedi cyfnod byr o salwch; gweddw y diweddar Dr T I Ellis, Mam orau yn y byd i Marged a Rolant, Nain orau'r byd i Gwenllian, Llion ac Esyllt, Nainis hoff i Sioned, mam-yngnghyfraith annwyl i Roger, modryb gariadus, a chyfaill triw i lawer.
01745) 827777 HESSION - ESYLLT (Owen gynt) Awst 8fed, 2012 yn dawel yn yr Inffyrmari, Dinbych, yn dilyn cyfnod o salwch, o 45 Erw Salusury, Dinbych (gynt o Dolwen, Groeslon) yn 80 mlwydd oed.
Among those to benefit are harpist Deian Sion Rowlands of Caerphilly, who will be studying at the Guildhall in London, and Sara Esyllt Jones of Pentyrch, Cardiff, who has chosen to study for an MA in media production at Bangor.
His mother Esyllt Maelor is head of Welsh at the same school.
euro]e new associates are: Lucy Strong (industrial disease); Esyllt Evans (specialist personal Injury) Mark Lane (clinical negligence and Rowena Downie (banking and nance).