Armenia

(redirected from Ermeni)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Ermeni: Ermenistan, Armenian Genocide
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Armenia

References in periodicals archive ?
Ermeni ve Rum Asilli Kadinlarin Ihtidalari ve Bunlarin Sebepleri
Kadi Sicillerinde Kayseri'de ihtida edenlerin milliyetleriyle yani Rum veya Ermeni milletinden hangisine mensup olduklari ile ilgili bilgi bulunmamaktadir.
Yukaridaki tabloya gore (Tablo II) ihtida eden kadinlarin buyuk cogunlugunu Ermeni milletine mensup kadmlar olusturmaktadir.
Adem Yavuz Arslan, a columnist for the BugE-n daily, who wrote a book on Dink's murder titled "Bi Ermeni Var" (There is an Armenian), told Today's Zaman that Uzun's words are not compatible with the facts, and that they clearly contradict previous remarks he made the issue.
Kayseri'nin sosyal tarihi uzerine ilginc notlar aktarilarak, sehrin muslim-gayrimuslim seklinde iki dinsel yogunluga ve Turk, Ermeni ve Rumlardan olusan etnik karisikliga sahip oldugu, nufusunun 16.
Levin, Abdullah Buhari, Ermeni Refayel, Fazil Enderuni gibi nakkaslarin resimledigi yazma eserler veya albumlerdeki kadin tipleri uzerinde durulmakta ve 18.