endorphin

(redirected from Endorfin)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Related to Endorfin: Endorphin rush
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to endorphin

a neurochemical occurring naturally in the brain and having analgesic properties

References in periodicals archive ?
CRH yuksekliginin bu kisilerde oncelikle endorfin artisina ikincil olarak GnRH frekansini ve ostradiol duzeylerini azaltarak agirlik kaybiyla beraber amenoreye sebep oldugu dusunulmektedir (7).
alpha], [beta] ve [gamma] MSH , ACTH ve endorfin biyoaktif peptidlerdir ve buyuk bir prekursor peptit olan propiomelano-kortin'i (POMC) olustururlar.
Ornegin normalde agrili bir uyaran insanlar ve farelerde endorfin saliniminda artmaya yol acmaktadir (9,10).
TENS'in detrusor asiri aktivitesine etki mekanizmasi net olmamakla birlikte, santral olarak serebrospinal endorfin duzeyinin artmasi yoluyla detrusor aktivitesini azalttigi, ayrica periferik etki ile sakral kok stimulasyonu sonucu eksternal uretral sfinkter aktivasyonuna yol acarak detrusor aktivitesini azalttigi ileri surulmektedir (25,26).